Rauni-Leena Luukanen

UFO-kontakt og humanoider

Det vil bli en ny verdensorden, hvor universets intellekt, en allestedsnærværende skjønnhet og kjærlighet, toleranse og forståelse råder. Hvert menneske virkeliggjør sitt eget livs plan. Alle vandrer på forskjellige nivåer mot det samme målet, hver i sin egen takt og i overensstemmelse med sin egen skjebne. Uavhengige av hvor lenge vi lever, setter hver av oss sitt spor i universet, og sporet kan være helt annerledes enn det man ut fra jordiske kriterier tror.

"Hvis man stempler ufoene som nonsens, stikker man samtidig hodet i sanden. Det hjelper ikke i det lange løp, for før eller senere stilles enhver foran de ytterstene spørsmålene. Da er det spørsmål om livets mening og universets omfang." Rauni-Leena Luukanen har i de senere årene deltatt i utallige internasjonale kongresser for romforskning og ufologi. Ufoene er virkelige, humanoidene har allerede steget ned på jorden.
HVEM ER JEG?
Grøndahl Dreyer, ISBN 82-504-2086-1

I denne boka behandler hun sentrale spørsmål fra sine møter, og forteller om ufoerfaringene til bl.a. flygere, astronauter og til og med USAs presidenter. Hun konsentrerer seg spesielt om hemmelig materiale om emnet, som bare en liten, utvalgt krets av stormaktenes øverste militærpersonale og verdens toppvitenskapsmenn har fått lov til å se på, ofte i hemmelige ufokonferanser. Hvorfor har ikke allmennheten fått høre sannheten? Hvorfor skjules dokumenterte ufoobservasjoner fra flere tiår tilbake fortsatt for vanlige mennnesker?Sendebud fra stjernene
Grøndahl Dreyer, ISBN 82-504-2174-4

Luukanen tar i denne boken opp spørsmål som er brennaktuelle i vår tid. Jordklodens og menneskets vesen i nåtid og fremtid. Vår jord er èn stjerne blant blant milliarder av stjerner, vi representerer èn uttrykksform for liv blant uendelige uttrykksformer. Luukanen har i løpet av noen år stadig vært i kontakt med verdensrommets forskjellige dimensjoner og fenomener, og har fått oppleve å se andre planeters sivilisasjoner og hvordan de påvirker livet på jorden. Det har bl.a. skjedd gjennom ut-av-kroppen-opplevelser. Hun har også hatt fysiske kontakter som har vært etterfulgt av materialiserings- og dematerialiseringsfenomener. Boken er skrevet i automatskrift.


Universets Barn
Grøndahl Dreyer, ISBN

Det vil bli en ny verdensorden, hvor universets intellekt, en allestedsnærværende skjønnhet og kjærlighet, toleranse og forståelse råder. Hvert menneske virkeliggjør sitt eget livs plan. Alle vandrer på forskjellige nivåer mot det samme målet, hver i sin egen takt og i overensstemmelse med sin egen skjebne. Uavhengige av hvor lenge vi lever, setter hver av oss sitt spor i universet, og sporet kan være helt annerledes enn det man ut fra jordiske kriterier tror.