Intergalaktisk samarbeid og kommunikasjon

Kjære brødre og søstre på Jorden.

Eller kanskje vi skulle si kolleger? For det er kolleger vi er. Dere er også ute på oppdrag, på samme måte som vi - her fra Andromeda-galaksen. Dere valgte en oppgave mange av oss beundrer dere for. Frivillig valgte dere å dra til Jorden, først for å befolke den, deretter å gå gjennom en titusener av år lang glemmefase - der dere levde ut absolutt alle følelsene i dere - men ikke på samme tid. De erfaringene dere har fått med dere fra den dualistiske verdenen (det motsatte av en dualistisk verden er en verden der alle lever i enhet), er eksepsjonelt verdifulle for senere oppdrag. 

Til alle tider har individer fra hele galaksen og andre stjernesystemer valgt å reise til Jorden i perioder for å lære. Bevisstheter som lever i en naturlig tilstand av enhet, kjenner bare enheten - det er alt som er. I det øyeblikket de også får oppleve å leve i dualitet og separasjon fra den åndelige verden, lærer de hvordan det er å leve i bevisst enhet. Det er den store forskjellen på dere og oss. Når dere vender tilbake til Enheten, vil dere leve i en bevisst Enhet nettopp fordi dere har førstehånds kunnskaper om hvordan det er å leve atskilt fra Alt som Er.

Den ensomhetsfølelsen mange opplever, er innerst inne den innbilte separasjonen fra Universet eller helhetsvesenet. Mer enn noen ganger før er mennesket på en åndelig søken etter Noe som kan gi mening med livet. Det er en helt naturlig prosess dere går gjennom. Den åndelige søken er den tidsinnstilte vekkerklokken som nå ringer for dere og indikerer at dere blir kalt Hjem igjen. Det er basunene som kaller dere Hjem. De er så gjenkjennende, men dere greier enda ikke å huske helt..... 

Over hele galaksen lyder basunene: Vend Hjem igjen. Dere har utført deres oppdrag, og er fri til å forlate planeten, eller bli med når den nye Jorden skal bygges. I hver celle, i hvert molekyl ligger minnene lagret om hvem dere er, hvorfor dere valgte å utvikles på Jorden, og hva deres oppgave er. Den åndelige lengselen som er så påtakelig i disse dager, er bøyen som signaliserer at deres seilas snart er over.

Dere er på vei inn i smulere farvann, og når dere når land, er dere fri. Da kan dere stå frem som de dere er. Da kan dere bygge og manifestere av hjertens lyst. Ikke alle har valgt å våkne opp i den nye oppvåkningsbølgen. En kollektiv oppvåkning foregår i sykluser. De fleste velger å våkne opp når den kollektive bevisstheten er på det nivået som passer dem best. Men ett er sikkert: Det er vanskelig å unnslippe de nye energiene, fordi de er så sterke og fører med seg så mange positive forandringer. Først forandres menneskene, deretter gir det ringvirkninger til myndigheter, autoriteter og hele nasjoner. Det er slik den kollektive bevisstheten heves. På mange andre planeter har den kollektive bevisstheten "alltid" vært høy. 

Som vi sa tidligere, Jorden er et helt spesielt - og interessant - sted for dem som ønsker maksimal utvikling. Dere har hjelpere med dere: Medmennesker, åndelige veiledere og bevisstheter fra andre planeter og stjernesystemer. Men viktigst av alt: Dere kan når som helst etablere en bevisst kontakt med deres Høyere Selv.

Deres Høyere Selv er deres sanne vokter og den eneste som kan gi dere Sannheten - deres egen Sannhet. Vi vil fortelle dere litt om en sammenslutning av bevisstheter og individer, på deres planet og andre steder i Guds Univers, som står samlet i en felles oppgave: Å se til at dere på en skånsom måte kan innta deres rettmessige plass i det interplanetariske fellesskapet. Denne sammenslutningen kalles for den Intergalaktiske Konfederasjonen. Den Intergalaktiske Konfederasjonen har alltid eksistert fordi det alltid har vært behov for et organ som kunne utvikle og koordinere samarbeidet mellom forskjellige planeter og stjernesystemer. Den Intergalaktiske Konfederasjonen - eller bare federasjonen for lettvinthets skyld - samarbeider med Det Store Hvite Broderskapet (Hierarkiet av alle broderskap) og de 24 Eldste i galaksen. Disse er kun brikker i et enda større nettverk med grener til andre verdener og galakser.

De færreste sjeler har forutsetninger for å greie energiene på alle steder i hele Universet. Det finnes individer som er konstant reisende ("space travelers") som har adgang til flere verdener og galakser, der de igjen kan kommunisere med andre reisende som har adgang til atter andre verdener og galakser. Slik fungerer det intergalaktiske samarbeidet. Man kan si at Federasjonen er som FN i en større målestokk. I stedet for medlemsland har federasjonen medlemsplaneter og -galakser. 

I vårt nære interstellare rom er Det Store Hvite Broderskapet inndelt i "underavdelinger" i form av andre broderskap. Broderskapene har vært, og er fortsatt representert her på Jorden på nøkkelsteder. De har tatt vare på eldgamle kunnskaper og visdom, og har formidlet av sin viten i porsjoner alt etter som utviklingen har gått sin gang. I avanserte kulturer (Inka, Maya osv.) fikk man kunnskaper på et langt høyere nivå enn man gjør i dag. Nivået på den visdommen dere får, er perfekt tilpasset deres åndelige nivå på et gitt tidspunkt.

Når dere søker stadig dypere etter svar, er jo det et signal om at dere igjen skal få tilgang til Det Hele. Broderskapene har ofte levd skjult i såkalte indre sentre. Etter hvert besluttet man å bygge ytre sentre (for eksempel klostre) hvorfra man kunne spre av sine kunnskaper og utføre forskning innenfor forskjellige grener. Enda senere ble det dannet grupper av "vanlige" mennesker som hadde nådd et "høyere" åndelig nivå. Målet er jo at ethvert menneske igjen skal bli sitt eget åndelige bibliotek, fordi alle kunnskaper finnes inne i hver og en av dere. Den Intergalaktiske Konfederasjonen er også inndelt i undergrupper, hver med sin spesielle oppgave.

Alle har sine spesialområder, og alle har knyttet interplanetariske kontakter. Misjon Jorden (Operasjon Jorden i andre kilder) - er inndelt i undermisjoner under ledelse av utenomjordiske individer. Mange av misjonene/gruppene ble dannet for flere tusen år siden i følge deres tidsregning, og mange av dere er tilknyttet en slik misjon. Når tiden er inne, vil dere vite hvilken tilknytning dere har til en misjon/gruppe, og hva deres oppgave er. Når dere føler en dragning eller en lengsel i dere, kan det være et tegn på at noe viktig er forestående, og dere dras mot mennesker og litteratur som kan gi dere ledetråder - det er en universell lov. Vi vil videre si noen ord om en av disse misjonene, som er tilknyttet Jordens utvikling frem mot den store separasjonen og tiden etter:

 

"RAMA MISSION"

Det er flere millioner individer og bevisstheter knyttet til Rama Mission. På Jorden er det noen hundre tusen medlemmer. Alle våkner opp til forskjellige tidspunkter fordi noen har sin oppgave i informasjonsfasen, andre i gjenoppbyggingsfasen. Rama Mission ble dannet for over 4000 år siden (i følge deres tidsregning), altså 2000 år før vår Mester og Overordnede levde på Jorden. Jesu kosmiske navn er Sananda, og det er det navnet vi ønsker å bruke når vi refererer til ham. 

Misjonen ble dannet i overensstemmelse med de 24 Eldste i galaksen, og har tilknytning til Det Store Hvite Broderskapet. Allerede da visste man at Jorden ville ha behov for intergalaktisk assistanse når man hadde kommet til ca. år 2000. Når menneskene på Jorden våknet opp, ville de ha behov for et apparat som kunne lede dem videre. Den oppgraderingen Jorden skal gjennom, har allerede startet.

Dere er faktisk midt inne i prosessen! Oppgraderingsprosessen er igjen et ledd i en større plan som innbefatter hele solsystemet. Jordens frekvensnivå skal heves slik at dere vibrerer i takt med deres søsterplaneter. Det er derfor alle de nye energiene nå strømmer til Jorden. Dere vil bli usynlige for andre tredimensjonale verdener, fordi hele deres legemsfrekvens øker. Husk at de kropper dere tror er "faste" - kun er et bestemt kollektivt frekvenstrinn, av kroppatomenes hastighet! Dere vil oppleve at de stjernekonstellasjonene dere hittil har sett på himmelen, vil forsvinne fra dere synsbilde og erstattes med nye.

Slik har Polarstjernen snart utspilt sin rolle som en "magnet" mellom Jorden og resten av Universet. Det er altså ikke en prosess som involverer bare Jorden, derfor den store interessen fra andre bevisstheter og planeter. Det er en nøye planlagt prosess der alt skjer - som skal skje - til riktig tid. Deres ansvar er å heve deres kollektive bevissthet til et nivå som muliggjør en skånsom sluttfase i den syklusen som nå skal avsluttes. Medlemmene i Rama Mission ble valgt ut fra personlige egenskaper og interesser. Det er en bredt sammensatt gruppe som dekker alle typer energier slik at hele Universet er representert. 

De 48 guidene som ble satt til å lede misjonen, kommer fra forskjellige solsystemer. Man kan si at de har hvert sitt spesialområde og har kontakter med de gruppene som er tilknyttet spesialområdet. Noen er for eksempel tilknyttet den seksjonen som har med informasjon å gjøre, og som dekker helhetsbildet. Andre arbeider innenfor spesialområder, for eksempel vitenskap eller ny teknologi. Medlemmene på Jorden har hatt en utenomjordisk opplæringsperiode innenfor sitt spesialfelt.

Også guidene har gått gjennom intensive opplæringsfaser. Det karakteristiske med medlemmene på Jorden, er at de måtte gjennom en prosess der de glemte hvem de var og hva deres oppgave var, før de inkarnerte denne gangen. Deres rensningsprosess har ligget i å komme frem til sannheten gjennom egne anstrengelser, og mange har opplevd en tung oppvekst og andre personlige og praktiske problemer. Men alt har vært en del av forberedelsene. Slik ble de bedre i stand til å forstå andre og utføre/forberede sine oppgaver. Den beste læringen er jo de erfaringene man selv går gjennom. Gjennom egenopplevd motgang og lidelse blir man istand til å vise medlidenhet og sann forståelse for andres lidelser og problemer.

For bare noen år siden ville vi sagt at en evakuering av Jorden ikke kunne unngås på grunn av kosmiske strålinger som ville gjøre planeten ubeboelig. Nå er situasjonen annerledes, men vi er i beredskap. Jo mer dere hever deres kollektive bevissthet, desto mildere vil den endelige overgangen bli. Og selv om mangt vil måtte bygges opp på Jorden, vil dere være i bevisst kontakt med Alt som Er og med deres samarbeidspartnere andre steder. Mange av dere kjenner en utålmodighet etter å komme i gang med Noe. 

Forstå at dét dere så gjerne vil manifestere, ikke kan manifesteres før de gamle energiene en gang for alle er fjernet fra Jorden. Den rastløsheten dere ser i mange ungdommer i dag, er et forvarsel om at de begynner å våkne. Mange av de yngste (de såkalte stjernebarna) er egentlig gamle, vise sjeler. Stjernebarna har nok vært på Jorden tidligere, men har ellers hatt sine oppgaver andre steder.

Se hvor fortrolige de er med data og ny teknologi. De har valgt å komme for å forankre de nye energiene og overta stafettpinnen fra de "gamle" som kan forlate planeten hvis de vil. Stjernebarna er overalt, i humanitære organisasjoner, i miljøvernorganisasjoner spesielt og i TV-programmer. De vil gjøre opprør mot de materialistiske verdiene deres foreldre står for. Man snakker allerede om et ungdomsoppgjør, men det er ikke et voldelig oppgjør. Det er mer en stille protest mot det bestående.

Kjære foreldre, hvis et eller flere av deres barn er stjernebarn, står dere foran en utfordring. De lar seg ikke diktere så lett, men likevel må de ledes kjærlig inn i den realiteten de nå en gang er en del av. Men ikke avvis de fantasifulle historiene de oppvarter dere med - historiene kan like gjerne være sannheten om dem selv. Det er viktig at de ikke opplever det samme som mange av dere opplevde da dere selv var barn, nemlig å bli tvunget til å stenge for deres kontakter til den for de voksne usynlige verden. Vit at stjernebarna er her for å bygge den nye Jorden, men før det - er de mottakere av de nye energiene, og de skal vise dere veien Hjem igjen.

Rama-emblemet symboliserer altså menneskets utvikling i de forskjellige fasene, frem til det igjen er forenet med Gud. Rama-budskapet vil ikke bare formidles gjennom mennesker i form av det skrevne ord. Fra tid til annen har vi valgt å vise oss for dere i fysiske romskip, og den trafikken vil intensiveres i de nærmeste årene. Vi håper at dere forstår vår oppgave og interesse for dere, og at vi ikke bare blir et annet nummer i statistikken over observerte UFO'er. Vi er ingen kuriositeter, vi er fysiske individer eller lysvesener som kjenner mange av dere. 

Alle på Jorden har en utenomplanetarisk historie. Vi har bare valgt forskjellige utviklingsveier. Så enkelt er det. Og så vanskelig, fordi dere må gjennom en total rensning som kan medføre tunge stunder når minnene begynner å strømme på. Men når dere åpner døren på gløtt mot det åndelige Universet i dere, vil dere se helheten og forstå at lidelse ikke nødvendigvis er veien å gå. Ikke nå lenger. Dere trengte lidelsen for å vokse, fordi man i motgang ser sin storhet. Men dere vil oppleve den samme fremgangen hvis dere velger den lette, humørfylte veien.

Overgi dere i hengivenhet og kjærlighet først som sist. På et eller annet tidspunkt blir dere kalt Hjem igjen uansett! Kjære venner. Vi føler en enorm ydmykhet og kjærlighet overfor dere som har valgt en så tung utviklingsvei. Når ensomheten er som tyngst og smerten føles som en kniv, vit at dere selv sitter med nøkkelen til å bli fri. Dere har medhjelpere med på veien som kan lindre smertene, men vi kan lite gjøre hvis villigheten ikke er til stede fra deres side. Dere har selv valgt smerten og ensomheten, kanskje for å bøte på en ugjerning dere gjorde dere skyldig i en gang. 

Husk da: Gud straffer ingen. Dere straffer dere selv. Når dere vet det, er det ikke da på tide at dere gir dere amnesti og frigjør dere fra en byrde som ikke lenger tjener noen hensikt? Takk deres skyggeside for at den har vært en så stor læremester og lært dere å leve ut alle avskygninger og nyanser i dere, og omtransformer den til lys. Lyset og skyggen er to sider av samme sak. Det er mørkt i et rom bare så lenge lysbryteren er slått av. Så finn lysbryteren dere slo av underveis. Og selv en lyspære som har gått, kan skiftes ut med et enkelt håndgrep!

 

 

link til neste del