Nyheter 2007Juli 2005:
Lysobjekter fotografert
på East Field og ved Avebury steinsirkel
Rapportert november 2007


I juli 2005 var Lene Ørnhoft på kornsirkeltur til Wiltshire i England. Hun besøkte flere
av formasjonene i området og tok mange bilder av dem. Da hun noen måneder etterpå
tok seg tid til å granske bildene nøye, oppdaget hun til sin store overraskelse at det på
to av dem var interessante lysfenomener. Lene hadde ikke sett disse lysene da hun tok bildene.

Den 30. juli dro hun for å besøke sirkelen som hadde oppstått like ved steinsirkelen Avebury
seks dager tidligere:

Avebury Henge 24.07.2005. Foto: Steve Alexander
For å se flere av Alexandres vakre fotografier, besøk nettstedet Temporary Temples.

Fra hekken langs veien til venstre på bildet over tok hun dette bildet:

Foto: Lene Ørnhoft

Vi skimter en hvit prikk midt ute i åkeren, og vi ser et større hvitt objekt øverst på himmelen.
Når vi zoomer inn på objektet i åkeren, at vi kan ane hva dette er:


Fotos: Lene Ørnhoft

Et lysende kuleformet objekt som beveger seg oppover i stor hastighet?

Forstørrelsen av objektet i åkeren viser at dette er ganske likt objektet på himmelen.
Vi har økt kontrasten i utsnittsbildet noe for at objektet skal komme bedra fram:

Fotos: Lene Ørnhoft


Neste dag besøker Lene høyden Knap Hill der man har en storslagen utsikt bl.a. over
jordet East Field. Herfra tar hun flere bilder av kornsirkelen som hadde oppstått på
East Field den 3. juli. På Lenes bilde under ser vi også jordet øst for East Field. Her
oppstod en av de første sirklene i 2005, i blomstrende rapsplanter den 1. mai.


Fotos: Steve Alexander og Eva-Marie Brekkestø

Lene tok to bilder i rask rekkefølge; det første klokka 17.19,

og det andre klokka 17.20:

Fotos: Lene Ørnhoft

På det øverste av disse bildene kan vi skimte noe hvitt like til høyre for kornsirkelen
til høyre på bildet. Dette hvite ser vi ikke på bildet under, tatt ett minutt etterpå.

Når vi zoomer inn på det øverste bildet ser vi at det dreier seg om to lyse prikker:Fotos: Lene Ørnhoft

De hvite prikkene ser ut til å være to kuleformede lysende objekter ved siden av hverandre.

Et minutt etterpå da Lene tok neste bilde, hadde objektene forsvunnet:

Foto: Lene Ørnhoft

Takk til Lene Ørnhoft for rapport og bilder.

© 2007 Norsk Kornsirkelgruppe

Nyhetsarkiv 2002-2006