Trondheim      
Februar 1969
sirkel i elveis

Et sirkulært isflak 30-40 meter i diameter i Nidelva rett nord for Stavne jernbanebro, sør for Trondheim sentrum.
Som artikkelen fra Aftenposten den 15. februar 1969 foreslår, er det vel naturlig å anta at isflaket har oppstått
som følge av strømmer i elvevannet.

Nedenstående artikkel ble sendt oss av UFO Norge, som kom over den i sine rikholdige arkiver:Artikkelen presenteres med takk til UFO-Norge.


KART OVER OMRÅDET:


© Norsk Kornsirkelgruppe