Haukelifjell, Hardangervidda Sør  
Påsken 1991
mønster i snø


Forstørrelse av ett av de 3 sporene

Foto: UFO-Norge


Bildet under er originalfotoet, og viser 2 av sporene. Dette er dessverre det eneste fotoet som fins av formasjonen.
I følge personene som fant avtrykket, hadde det opprinnelig vært et tredje spor der, men dette var smeltet bort til
det ugjenkjennelige da fotografen kom til åstedet.
Det var da gått 10-11 dager siden hendelsen ble rapportert, og
på grunn av mildværet hadde snøen sunket betraktelig sammen.
Det ble spekulert over at hvis det også hadde vært et fjerde spor her, så ville dette ha stått litt ute i vannet.
(Snøformasjonen lå rett i vannkanten).


Foto: UFO-Norge


© Norsk Kornsirkelgruppe