Haukelifjell, Hardangervidda Sør  
påsken 1991
mønster i snø

Et meget uvanlig avtrykk ble funnet i snøen på Haukelifjell påsken 1991. Tre små sirkler, ca. 50-60 cm i diameter,
ble funnet på Tovdal i Midthei. Hver sirkel bestod av flere 5 cm dype konsentriske ringer (ringer utenpå hverandre
med samme sentrum). Det var 3 meter mellom hver sirkel, målt fra ytterkant til ytterkant. Dessverre viser fotoet, s
om er det eneste man har, bare 2 av sirklene. Avtrykkene ved siden av sirklene er skispor. Se skisse til høyre for full
oversikt.
Forut for funnet av sirklene i snøen, ble det tre kvelder på rad, til samme tid, observert et lysende objekt som sto
stille over området i ca. 1/2 time, mens det skiftet i fargene rødt, svakt blankt og grønt. Hendelsen ble rapportert
til UFO-Norge, som besøkte stedet og tok prøver av snøen i og utenfor sirklene (de antatte "ufo-sporene"). Til tross
for at snøprøvene ble tatt 10-11 dager etter ufo-observasjonen, viste én av prøvene som var tatt inni sirklene/"ufo-
sporene" svak endring i bakterieveksten i forhold til prøven som ble tatt 15 meter utenfor sirklene.
Kilde: UFO-Norge. (Gjengitt med tillatelse).


© Norsk Kornsirkelgruppe