Hommelstø, Brønnøy, Nordland       
Vinteren 1997
sirkel i snø  

NB: Foto inneholder IKKE bilde av selve snø-sirkelen som ble funnet.

Heidi Gråwe oppdaget en vinterdag i 1997 en trillrund sirkel i snøen på åkeren ca. 30 meter fra huset sitt.
Sirkelen var 0,5 meter i indre diameter, og selve ringen rundt - som var meget skarpt og nøyaktig avtegnet
i snøen - var 6 cm bred og 6 cm høy. Sirkelen var så perfekt rund at den så ut som den skulle vært tegnet med
passer. Det var nysnø - helt hvitt overalt - og ikke et spor å se noen steder.

Hendelsen ble etter hvert glemt, og Gråwe flyttet fra gården i Hommelstø (ved Velfjorden) i Brønnøy kommune,
som ligger lengst sør i Nordland. Først nylig satte hun sirkelen i sammenheng med fenomenet snøsirkler, og tok
kontakt med Norsk Kornsirkelgruppe. Hendelsen ble rapportert til oss 28. februar 2005.


Forstørrelse: Bildet under viser kun området som snø-sirkelen ble funnet i, og fotoet er tatt på et senere tidspunkt.
Sirkelen lå imidlertid ca. 50 meter til høyre for de 2 elgene på dette bildet, hvilket tilsier at den lå ca. 3 cm utenfor
selve fotografiet. Her ligger det en åker, og på den ble sirkelen funnet. De to elgene står også på dyrket mark. Fotoet
er tatt fra gårdens veranda.


Foto: Heidi Gråwe


© Norsk Kornsirkelgruppe