Hardangervidda      
18/12 2005
sirkel i snø


Den 24. april 2004 kl. 07:48 om morgenen fant en hytteeier på Hardangervidda denne sirkelen i snøen, bare noen
meter unna uthusveggen sin. Sirkelen var ca. 2 meter i diameter, og det som forundret hytteeieren var at den var
så fullkomment rund. Det gikk ingen spor til eller fra sirkelen. Bare et revespor gikk litt til venstre for sirkelen. Det
var klart vær og sol da den ble funnet, men det er ukjent når den ev. kan ha oppstått. I følge hytteeieren var snøen
ca. 2 meter dyp der sirkelen lå. Ringen lå akkurat ved kanten av et større vann som ligger like ved hytta, men det er
vanskelig å fastslå helt nøyaktig hvorvidt sirkelen lå på land eller så vidt ut i vannet.

Hytteeieren tok to bilder av sirkelen (klikk på foto over). Det var klarvær og sol den dagen bildet ble tatt
(lørdag morgen), men søndag ble det gråvær og litt regn. Avtrykket ble gradvis svakere i løpet av den helgen de
var på hytta. Den 6. juli tok hytteeierens samboer kontakt med Norsk Kornsirkelgruppe, for å høre om vi hadde
noen forklaring på fenomenet. Forklaring har vi ikke, men alle bilder og all informasjon som vi har klart å samle
om dette fenomenet, er nå lagt ut på denne hjemmesiden.


© Norsk Kornsirkelgruppe