Kongsberg, Norway        
18/12 2005


Oversikt/ overview


Nærbilder / c lose ups


  


Alle fotografier: Per Olve Tobiassen
All photographs: Per Olve Tobiassen
 

KART OVER OMRÅDET:

Gravdøla (markert med røde kryss) går et par hundre meter lenger ned sammen
med Kjørstadelva, som igjen renner ut i vassdraget Numedalslågen. Følgende
tre kart viser området i detalj:

 

 

Kartinformasjon: Per Olve Tobiassen
 

© Norsk Kornsirkelgruppe
© Norwegian Crop Circle Group