Kongsberg       
18/12 2005
sirkel i elveis på Gravdøla

Den perfekt runde sirkelen av is på bildet over måler ca. 3-4 meter i diameter, og ble funnet om formiddagen i
tilsynelatende sterkt strømmende vann i elva Gravdøla den 18. desember 2005. Omkretsen var skarpt avtegnet,
og dotter av rim lå spredt rundt omkring på sirkelens overflate, som var glatt og fin sammenlignet med resten av
isen i elva. Langs kanten rundt sirkelen var det frosset til en fin rad av rim. Det var 14 minusgrader den dagen bildet
ble tatt, men denne temperaturen hadde vart bare et par dager forut for funnet av formasjonen.

Per Olve Tobiassen og samboer Anne Rygaard var på spasertur ved foten av Skrimfjellet ved Kongsberg, da de
oppdaget denne sirkelen på hjemturen - primært fordi deres lille sønn Magnus på snart 2 år ble så veldig interessert
i elva som rant under veien. Is-formasjonen kunne lett sees fra veien, hvorfra bildene er tatt, og var 100% sirkulær.
Paret syntes sirkelen var svært vakker, men tenkte ikke mer på det før etterpå. De gikk inn på denne hjemmesiden,
og fant til sin overraskelse lignende fenomener. Den 3. januar rapporterte de sirkelen til oss.

"Man kan undres over hvordan den er blitt til", sier Tobiassen, som forteller at elven Gravdøla et par hundre meter
lenger ned går sammen med Kjørstadelva, som igjen renner ut i vassdraget Numedalslågen. Bildene er tatt av
Tobiassen (klikk på forstørrelse).


KART OVER OMRÅDET:

 

 Gravdøla (markert med røde kryss) går et par hundre meter lenger ned sammen
med Kjørstadelva, som igjen renner ut i vassdraget Numedalslågen. Følgende
tre kart viser området i detalj.

Kartinformasjon: Per Olve Tobiassen


© Norsk Kornsirkelgruppe