FLYFOTO: Garsington2, Oxfordshire m/utvidelser.   Foto tatt 9. august 2005
 


Oversiktsbilde:
Til venstre sees en gruppe helt nye sirkler. Midt på foto sees den opprinnelige
formasjonen som ble rapportert den 15. juli, med sin utvidelse av andre sirkel fra høyre.
Til høyre for dette igjen, på den andre siden av hekken, sees enda en liten sirkel som ble
rapportert den 7. august, og som man mener kan være en del av den totale formasjonen.

 


Detalj 1: Hovedsirkel med utvidelse av andre sirkel fra høyre.

 


Detalj 2: Fem helt nye sirkler, to av dem med kornet formet i tykke spiralkonstruksjoner!

 


© Norsk Kornsirkelgruppe   |   http://www.kornsirkler.org  |  post@kornsirkler.org