Nyheter 2006


METALLISKE KULER
LYSKULER
&
HELI
KOPTER
 31th of July 200
6
6


Klikk for forstørrelse
West Overton
over Adams Gravejuli 200

KLIKK FOR FORSTØRRELSE!

Adams Grave
Foto © Egil Fylling
ildet over:


Foto © ESilbury Hill il Fylling
  
Den norske musikeren og kornsirkelenING


CopEgil Fylling
Egi
Fotos © Egil Fylling

07.10.2006

  
   METALLISKE KULER
      og HELIKOPTER
        
                  fotografert samtidig
            over Adams Grave, East Field

     Wiltshire, England

 EGIL FYLLING - den norske musikeren "med den nydelige
 musikken" - mannen som lar seg inspirere av kornsirklene,
 har feriert de 3 siste årene blant kornsirklene i Wiltshire.
 Han har tatt en rekke bilder fra hele området, og gjort
 mange filmopptak til bruk i musikkvideoene sine.
 Stor var imidlertid hans forbauselse da han kom hjem i år,
 og fant en rekke kulerunde objekter på overraskende
 mange av bildene sine. I følge Egil Fylling ble de fleste av
 disse bildene tatt på én og samme dag, mellom kl. 11:30
 og 15:30 den 31. juli 2006.
  KULER FRAMKOM PÅ BILDENE FRA 4 STEDER:

  
 "METALLISK" UTSEENDE:
 
Adams Grave: 2 runde kuler på himmelen, fotografert
     samtidig med tilstedeværelse av helikopter.
     Tatt fra Eastfield mot Adams Grave (se foto til venstre,
     gjengitt med tillatelse).
 
Avebury: 1 kule over "the ghost circle" fra året før.
     Tatt fra Avebury i retning Silbury.
 
Silbury Hill: 2 runde kuler på himmelen over Silbury Hill.
     Tatt fra fra West Kennet Long Barrow mot Silbury Hill.
    
    
LYSENDE KULER/"BALLS OF LIGHT":
 
West Overton Hill/East Kennet: 2 lyse kuler i åkeren ved
     kornsirkelen som oppstod fem dager tidligere, den 26.
     juli. Fotografert fra West Kennet Long Barrow mot West
     Overton.
 
 Alt dette innenfor en tidsramme på 4 timer!
 SJEKK BILDENE!
 
Alle bildene, samt full rapport, finner du på linken Balls of
 light
 i venstremenyen på Egil Fyllings hjemmeside:
 www.egilfylling.no/cropcircle/index.htm.

 Han presiserer:
 "De eneste fakta jeg kan gi om objektene på bildene er
 at det du ser er det du ser, og jeg kan bekrefte at jeg tok
 disse bildene den 31/7-06 mellom kl.11.30 og 15.30 ved
 East Field, Avebury og West Kennet Long Barrow,
 Wiltshire i England".
 

 Kilde: www.egilfylling.no
 TRØGSTAD
i ØSTFOLD


Oppdaget
 ca. 20. juli 2006

Kornsirkel ved Trøgstad
 skole, ca. 20. juli 2006

Foto © Olav Halsnes

Nærbilde

Foto © Olav Halsnes


Utsnitt


Foto © Olav Halsnes
  

14.08.2006

  
     KORNSIRKEL
             på
 Trøgstad i Østfold
 
 Den 5. august fikk Norsk Kornsirkelgruppe melding om
 at en sirkel, ca. 3 meter i diameter, var blitt funnet i
 en hveteåker ca. 200 meter fra Trøgstad skole. Sirkelen
 lå usjenert til i en nordhelling, og var vanskelig å se
 uten på lang avstand.


 Ringen var ca. 50 cm bred, indre sirkel med stående
 korn målte ca. 2 meter i diameter. Kornet lå mot klokka.
 Ringen beskrives som sirkelrund, noe ujevn i kantene.
 Kornet var bøyd nede ved roten, og lå flatt mot bakken.
 Jorden var tørr og hard, og viste ingen avtrykk

 Sirkelen ble undersøkt og fotografert den 6. august, ca.
 2 uker etter at den ble oppdaget. Det er usikkert hvor
 lenge sirkelen da hadde ligget der.
 Det var journalist Gunnar Fjellengens kone Inger som
 oppdaget kornsirkelen fra bilvinduet. Hun tipset sin
 nabo, Ivar Halsnes, om det uvanlige funnet. Halsnes
 bestemte seg for å ta sirkelen i nærmere øyesyn, og
 etter en rekognoseringsrunde vurderte han sirkelen
 såpass interessant at han kontaktet Norsk Kornsirkel-
 gruppe. Hans bror, Olav Halsnes, kom til stedet den
 6. august, og fikk fotografert sirkelen. Noen dager
 senere ble åkeren slått.

 Det er interessant å merke seg at sirkelen ble funnet
 ca. 300 m fra en ca. 2000 år gammel steinsirkel.
 Mer info her.

 ENGLAND
Alfriston,
East Sussex

21. mai 2006


Alfriston, East Sussex
 21.05.2006
Foto © Heather WoodardsOversiktsbilde.
 Klikk for noe større bilde!
Foto © Heather WoodardsSilhuett.

  

24.05.2006

       
   ÅRETS FØRSTE
 kornsirkel i ENGLAND
        er kommet!
 
 I år ble vi holdt uvanlig lenge i spenning, men endelig -
 den 21. mai - kom meldingen om at årets første korn-
 sirkel var rapportert i England, i Alfriston, East Sussex.
 
 Heather Woodard oppdaget formasjonen på en spasertur
 den 21. mai
, liggende i en åker med oljeraps. Bildene hun
 tok av sirkelen, viser en liten ring med en utstikker på.
 Som man ser av fotoene, er rapsen begynt å blomstre av,
 og er i ferd med å miste de gule blomstene sine - et faktum
 som tyder på at også formasjonen kan være av eldre dato.

 På bakgrunn av dette, er det meget sannsynlig at forma-
 sjonen oppsto allerede i begynnelsen av mai - noe som i så
 fall gjør den til den første kornsirkelen i England i 2006.

 Sirkelen ble undersøkt dagen etter av Andy Thomas, som
 bemerker at det kanskje kan diskuteres hvorvidt dette
 egentlig er en kornsirkel, siden den ser temmelig unnselig
 ut når man betrakter den på avstand med kikkert. Imidler-
 tid kan dette være å gjøre den urett, siden den tydeligvis
 har ligget der i mange dager, kanskje uker...
 Det vil derfor være vanskelig nå å fastslå noe sikkert om
 dens opprinnelige tilstand.

 Stedet den ligger på er av historisk interesse, sett fra en
 kornsirkelforskers øyne. Det var på nabojordet at den
 berømte quintuplet-formasjonen ble fotografert av den
 tidligere kjente "Labour MP", Denis Healey i 1984. Selv
 om årets formasjon på langt nær er like dramatisk av
 utseende, for å si det mildt, så vil den altså bli husket som
 årets føres kornsirkel i England (hvis man ignorerer den
 tidligere kommersielt lagede formasjonen som var en
 reklame for en avis i Wilshire).

 
Globalt har det kommet to kornsirkler til i år: Den første
 i Connondale, Australia, den 28. mars. Den andre oppsto
 i Italia samme dag som den engelske, altså den 21. mai.
 Begge er lagt ut på cropcircleconnector.com.

 

 Kilde:
 
http://www.cropcircleconnector.com/2006/Alfriston/Alfriston2006a.html
 Laughlin,
NEVADA

EBE AWARD

 2006Statuetten the EBE AWARD overrekkes Terje Toftenes
 (i midten) for beste dokumentarfilm i kategorien
 "UFO Related Theme".Toftenes, her med begge statuettene vunnet i
 to ulike klasser,
 gratulert av Nancy Talbott,
 BLT Research, USA.

© Fotos: T. Toftenes
     

08.04.2006

 
Amerikansk FILMPRIS
 
                 til den norske dokumentaren       
         
         KORNSIRKLER
        - visittkort fra det ukjente...

                    

                          
(vist på TV-Norge 13. april)
                       
 Terje Toftenes, regissøren av videofilmen KORNSIRKLER
 - visittkort fra det ukjente...
, mottok nylig filmprisen
 The EBE AWARD - i to forskjellige klasser - på "The
 Annual international UFO-Convention and Filmfestival"
 i Laughlin, Nevada, USA. Konferansen fant sted den
 3-5. mars i år.
 Toftenes film (eng. versj: CROP CIRCLES - crossovers
 from another dimension...)
gikk av med seieren i to
 forskjellige klasser:

 
 Én for beste dokumentarfilm i kategorien "UFO
     Related Theme".
 
 Den andre i klassen "The peoples Choice" - dvs. den
     best likte film på tvers av alle kategorier.
 Prisen bærer navnet The EBE EWARD. EBE står for
 "Extraterrestrial Biological Entity". Så vidt vi vet er det
 første gang prisen går til en norsk regissør.

 Den amerikanske suksessen bidrar til knoppskyting:
 Toftenes avslører: "Jeg har nå registrert et nytt firma
  "New Paradigm Films", som skal jobbe med å utvikle
 nye filmer innen det spirituelle og paranormale".
 
 Norsk Kornsirkelgruppe gratulerer, og ser frem til
 flere viktige filmer fra Toftenes hånd i fremtiden!

 
SVERIGE

9. august  1956


UFO fotografert på Marskär
 i Stockholms skjærgård,
 9. august 1956.
© Foto: Kåre Kårevall.
Kilde: UFO-Sverige


ENGLAND
21. juni  2005


 "Computermus-lignende"
 objekt observert over kornåker
  den 21. juni 2005 kl. 18:30.
 © Datalaget bilde: M. Booth
 


 Maleri av hendelsen - malt
av observatøren, Mike Booth.

Fotoanimasjon:
 Mike Booth har på bildet over
selv felt inn 3 hvite,
 metalliske objekter på sitt
 eget foto av hveteåkeren.
 © Fotoanimasjon: Mike Booth


 Kornstrå med bøyde ledd
(øverste ledd før aksene,
på eng. kalt apical node)
 ble funnet i det nærmeste
 sporet den påfølgende dag.

Prøver til sammenligning:
 Strået til venstre er hentet
 utenfor sporet. De 2 stråene
 til høyre ble funnet inne i
 sporet. 

Foto © Mike Booth
 

04.04.2006

             
       "UFO"-OBSERVASJONEN VED
    Boreham Down:
        - Lignende objekt
       observert tidligere?

                   
 

 Den 22. juni 2005 oppsto en kornsirkel ved Boreham
 Down, Wiltshire, England (se tidligere omtale lenger
 ned på denne siden). Det spesielle ved hendelsen
 er ikke selve formasjonen - men den usedvanlige
 
"ufo"- observasjonen (!) som ble gjort kvelden før
 på samme sted, av engelske Mike Booth, den 21. juni
 kl. 18:30.

 Mike Booth syklet gjennom Boreham Down, da han
fikk øye på tre hvite, metalliske objekter som
 beveget seg langsomt over kornåkeren. Objektene så
 ut til å bøye toppen av kornstråene sakte ned, slik at
 det oppsto ca. 20-30 cm dype spor i åkeren. Dagen
 etter undersøkte han sporene, fotograferte dem, og
 fant bøyde kornstrå i ett av sporene, mens stråene
 utenfor var uberørte (se nederste foto). Til venstre
 ser du også et maleri og en fotoanimasjon laget av
 Mike Booth i ettertid for å illustrere hendelsen.

 Dagen etter (den 22de) ble det funnet en kornsirkel
 ca. 180 meter unna.
 

 UNIK OBSERVASJON!
 
Det man med sikkerhet kan konstatere, er at Mike
 Booth så objektene lage hvert sitt spor under seg
 i åkeren kvelden før. Han så ikke at kornsirkelen
 ble laget. Imidlertid er det
første gang det rapporteres
 at noen har SETT objekter legge ned korn, og
 hendelsen er derfor UNIK! I den grad det er mulig,
 fortjener denne hendelsen vår varige oppmerksomhet.

 TIDLIGERE OBSERVASJON i SVERIGE?
 Norsk Kornsirkelgruppe har prøvd å finne ut om det er
 gjort observasjoner av lignende objekter tidligere.
 Øverst i dette oppslaget ser du et foto fra Sverige
 - fotografert i 1956 - som i
form har en viss likhet
 med objektene i Boreham Down.

 Objektet i Sverige ble også observert (og fotografert)
 på relativt nært hold, men det svenske objektet kan
 muligens tenkes å være noe større. UFO-Sverige
 skriver i sin rapport:
 
 

 Bildet (øverst) ble tatt av stockholmskunstneren Kåre
 Kårevall i Stockholms skjærgård. Kårevall skulle foto-
 grafere sin kamerats gjeddefangst, da ett lysende
 objekt løftet seg fra marken nær de to mennene. "Jag
 snudde meg raskt mot det,  og rakk å ta et bilde før det
 steg til værs og oppløste seg", forteller han.
 Forsvarsstaben foreslo att det var en lokal tåkebank
 som hadde løftet fra bakken.

 - Kilde: UFO-Aktuellt 2/93 - UFO-Sverige.

 Norsk Kornsirkelgruppe har presentert bildet av den
 svenske ufo-observasjonen for  Mike Booth, som sier:

 "I of course cannot suggest what this is in Sweden,
 but the shape is exactly the same as the craft I was
 looking at, within 95 %. The two are very similar. It's a
 pity that it was 50 years ago and not last year, however
 that time may be the blink of an eye for those observing
 us.

 I should point out that despite having an interest in
 UFOs, I have always been sceptical because no one
 ever has total proof. Since last summer i have no doubt
 in my mind that we are being visited or observed by
 another intelligence. The experience I will never
 forget. Now when i go cycling I have my eyes peeled!"
.
   - Mike.
 
England


"The Dolphins"


2004ØYENVITNE
Andy Buckley
Engelsk kornsirkelforsker
var vitne til at "Dolphins"-
formasjonen oppsto.

Foto
©
Terje ToftenesKornsirkelen "The
 Dolphins" oppsto
26. juli 2004.

Foto © Cropcircleconnector.com
 

"The Dolphins", nærbilde.

Foto © Cropcircleconnector.com


 UMERKEDE HELIKOPTERE
OBSERVERT OVER
KORNSIRKLENE I ÅREVIS


20 juli 2004:  Seks dager
før "Dolpins"-formasjonen
oppsto, fløy dette heli-
kopteret lavt over en annen
 nylig oppstått formasjon
 klokken ni om morgenen,
 (The Pewsey White Horse2)
og tok bilder mens Terje
 Toftenes sto rett under
og filmet det hele.

 
Photo © Terje Toftenes
    Juli 2005: Dette umerkede
helikopteret ble fotografert
 over en kornsirkel i Wiltshire
 i midten av juli 2005.


©
Photo: Charles R. Mallet

 

Andrew J. Buckley
Foto
©
Terje Toftenes BAKGRUNN
 Andrew J. Buckley har
undersøkt og drevet
etterforskning på
UFO- og kornsirkel-
fenomenet siden 1972.
 Han har vært tilknyttet
 flere organisasjoner,
 inkludert The British
 UFO Research Organi
-
sation [BUFORA]
og The
 Centre for Crop Circle
 Studies [CCCS].
Han har publisert flere
artikler inkludert "The
 Military Menace
" [UFO
 Reality magazine]
og
 
"The Woodborough Hill
Crop Formation 2001
"
 [The Circular &
 Cerealogist magazines].
Han har også medvirket
i flere kornsirkel- og
UFO-dokumentarer
inkludert "Sightings:
 Avebury Earth Mystery
",
 
"Contact" av Bert Janssen
 
og "CROP CIRCLES
 - crossovers from another
 
dimension..."
 
av Terje Toftenes.

Han arbeider som
kunstner og grafisk
 designer,
og er bosatt i Cheshire.
 

08.04.2006

   
             ØYENVITNE:
 
Helikoptre fra det britiske
  forsvaret tilstede nøyaktig
   idet en kornsirkel oppsto
              i 2004

 I juli 2004, samme natt som kornsirkelen "The Dolphins"
 oppsto ved Golden Ball Hill i Wiltshire, England, fikk Andy
 Buckley se noe meget uvanlig...!
                      
 Hvordan skal vi tolke hendelsen? Innebærer dette at det
 engelske luftforsvaret var involvert i dannelsen av denne
 formasjonen, - eller betyr det rett og slett at militæret
 holder øye med kornsirkelfenomenet på svært kloss hold?
 Buckleys rapport ser i hvert fall ut til å motbevise tidligere
 påstander om at denne sirkelen var menneskelaget:
 
(Her følger et utsnitt av rapporten - link til HELE rapporten nederst!)
 

 Andy Buckley, en erfaren engelsk kornsirkel- og ufo-
 forsker, forteller: "Om kvelden, søndag 25. juli 2004,
 bestemte jeg meg for å foreta en såkalt "crop watcht"
 denne natten på toppen av Golden Ball Hill  nær Alton 
 Barnes, Wiltshire.
(I England er det vanlig at folk holder
 utkikk fra åsene rundt åkrene om natten, i håp om å få se
 en kornsirkel oppstå, eller ev. oppleve andre lysfenomener).
 Fra dette utkikkspunktet har man en ypperlig utsikt over
 hele dalen "Vale of Pewsey" og enda lenger. Jeg
 spaserte helt opp til toppen av åsen og slo meg ned ved
 noen busker der jeg satte opp utstyret mitt. Lenger ned
 under meg sto to treklynger ved foten av Knap Hill, som
 jeg hadde til høyre for meg (vestover). Jeg hadde en
 ypperlig utsikt over hele landskapet rundt meg. Ingen
 uvanlige mønstre var å se i åkrene, og natten var stille.
 Klokken var ca. 21:45.
 Presis kl. 02.25 så jeg et par blinkende røde og grønne
 navigeringslys nærme seg i ekstremt lav høyde. I natt-
 kikkerten kunne jeg tydelig se de velkjente silhuettene
 av to Apache Longbow militærhelikoptre. Plutselig, i
 det de var på høyde med ståsted mitt, gjorde ett av
 helikoptrene en brå vending ned til et punkt under
 meg, og ble stående stille i luften
på baksiden av de
 to store treklyngene. 
 Det andre helikopteret opprettholdt en stillestående
 posisjon i luften ca. 7-10 meter over kornet - på
 samme sted og i samme åker som kornsirkelen "The
 Dolphins" snart skulle oppstå. Lyden fra de to heli-
 kopterne var øredøvende, og jeg kunne kjenne luft-
 trykket/oppdriften fra rotorbladene. Plutselig, i samme
 sekund, slo begge pilotene av alle navigasjons- og
 kabinlys, og inntok "stealth modus", der motorlyden
 er kuttet. Alt som nå kunne høres, var en meget lav
 susing og vibrasjon fra rotorbladene.
 Min oppmerksomhet ble dratt mot helikopteret over
 kornåkeren, fordi det plutselig begynte å foreta en
 heller uvanlig manøver. Mens det opprettholdt en
 stabil høyde begynte det å rotere veldig sakte rundt
 i retning med klokka i ca. 2-3 minutter. Deretter holdt
 det seg stasjonært i ca. 30 sekunder, før det gjentok
 den samme manøveren flere ganger.  Samtidig ble
 jeg oppmerksom på en svak, uklar blåhvit "glød"
 som lignet på fosforessens (selvlysende), som så ut
 til å komme fra undersiden av helikopterets skrog.  
 

 Da jeg kastet et vaktsomt blikk på det andre helikop-
 teret la jeg merke til at rotorlyden hadde øket, og jeg
 ble bekymret for at maskinen skulle komme i retning
 rett mot der jeg sto. Jeg vendte oppmerksomheten
 tilbake til det andre helikopteret, og ble forbløffet
 over å se noe som så ut til å være et stort, sirkulært
 mønster i bakken direkte under flyskroget - noe
 som helt klart ikke hadde vært der et par sekunder
 tidligere. Mønsteret var ganske mørkt og uklart, men
 jeg visste øyeblikkelig hva det var jeg observerte.
 Det var vanskelig å se det hele klart hele tiden, fordi
 helikopteret innimellom kom i veien for mønsteret mens
 det forsatte å manøvrere på bakkenivå. Imidlertid,
 etter mange minutter dro begge helikoptrene, og
 fløy ubemerket av gårde i retning av de militære
 områdene ved Salisbury Plain, men ikke før de hadde
 svitsjet tilbake til opprinnelige navigasjons- og
 kabinlys. 

 
 Gjennom nattkikkerten kunne jeg nå klart observere
 det som senere skulle bli kalt "Delfin"-formasjonen,
 tilsynelatende i sin helhet. Klokken var presis 02:40.
 Fordi jeg hadde tatt tiden på hvor lenge heli-
 kopteret hadde oppholdt seg i luften over kornåkeren,
 kan det konstateres temmelig nøyaktig at forma-
 sjonen hadde oppstått på 3-5 minutter.  
 
 Jeg kan selvfølgelig ikke være absolutt sikker på at
 formasjonen ble laget som et resultat av helikop-
 ternes "manøvre", men det er ingen tvil om at deres
 tilstedeværelse spilte en viktig rolle ved dannelsen.
 Det som helt sikkert kan utelukkes, er den "offisielle"
 forklaringen om at formasjonen var menneskelaget
 av en gruppe juksemakere. 
 

 LES HELE RAPPORTEN !
 Norsk Kornsirkelgruppe anbefaler på det sterkeste
 at man leser HELE RAPPORTEN til Andy Buckley - den
 inneholder mange viktige detaljer som IKKE er
 gjengitt her! Den inneholder også råd om å ta visse
 forholdsregler mot mulige skadelige energier som i
 enkelte tilfeller kanskje kan være tilstede i noen av
 kornsirklene...

 Buckley peker også muligheten for planlagte des-
 informasjonskampanjer, og sier: "Innholdet i denne
 rapporten burde advare både forskere og andre om
 at det er  ekstremt viktig å utvise stor skjelneevne før
 man aksepterer noe som sant - samt viktigheten av
 hele tiden å være årvåken og holde et åpent sinn.

 Vi skylder det til fenomenet og sannheten!".

 
Mrk: Våre uthevninger)
 England

 "Woodborough
  Bridge"
formasjonen2003


"Woodborough Bridge"-
 formasjonen oppstod
i løpet av noen få minutter,
under tett nærvær av to
umerkede, sannsynligvis
militære helikoptere
den 14. juil 2003.

En del av hendelsen ble
 filmet. Rapporten
 til høyre beskriver i
 detalj hva Andy Buckely
 opplevde i løpet av en
 periode på tre timer.
 
Photo ©
Lucy PringleWoodborough Bridge-
sirkelen, oversiktsbilde.

Photo ©
Lucy Pringle


LONGBOW
 APACHE
HELIKOPTER,
FOTOS:


For å illustrere hvilke fly det
 er snakk om, viser vi neden-
for  noen foto av denne
spesielle helikoptertypen
som så ofte blir sett  over
 kornåkrene i Wiltshire.
 Samtlige fotos er bilder av
 det samme helikopteret
(en eldre modell av en
 Longbow Apache AH64 A/D
).

Bildene er funnet på inter-
net, og er ikke tatt i
 kornåkrene.

Source: The Register 


 

08.04.2006

   
        MILITÆRT NÆRVÆR?
 
  2 umerkede Apache heli-
 koptere tilsynelatende med-
  virkende da Woodborough
 Bridge formasjonen oppsto
               in 2003

 
 Om morgenen, den 14. juli 2003, SÅ Andy Bucley
 at en kornsirkel oppsto nær kanalen Kennet & Avon,
 ca. 1,5 km syd for Woodborough Hill, ved Pewsey, i
 fylket Wiltshire, i Syd-England. Formasjonen oppstod
 i løpet av noen få minutter, under tett nærvær av to
 umerkede, sannsynligvis militære helikoptre. En del
 av hendelsen ble fanget på film, og rapporten under
 beskriver i detalj hva han opplevde i løpet av en periode
 på 3 timer.   
                    
 
 
"Denne morgenen hadde jeg bestemt meg for å spasere til Wood-
 borough Hill, etter å ha parkert bilen i Woodborough by kl. 09:15.
 Turen tar normalt ca. 30 minutter, og går via Kennet & Avonkanalen
 og Woodborough Barns, langs en gårdsvei som er åpen for offentlig
 ferdsel. Da jeg kom til kanalbroen (kjent som Woodborough Bro),
 stanset jeg for å beundre utsikten, og for å sjekke de omkring-
 liggende kornåkrene i nord. Dette gjorde jeg systematisk med jevne
 mellomrom helt til jeg nådde toppen av Woodborough Hill kl. 09:45.

 Jeg kan bekrefte med absolutt sikkerhet at det ikke var noen uvanlige
 merker/kornsirkler på det tidspunktet i noen av åkrene syd for Wood-
 borough Hill, noe som ville vært lett synlig både fra kanalbroen, fra
 gårdsveien, eller fra toppen av åsen. Herfra, ca. kl. 10:00, la jeg merke
 til to mørke helikoptre som manøvrerte usedvanlig lavt like ved
 kanalbroen. Gjennom kikkerten viste de seg å være av typen Apache
 Longbow "gunships", en type som brukes av luftforsvaret. I håp om å
 komme på kloss hold, løp jeg ned kjerreveien i retning av kanalen, men
 i løpet av bare noen minutter fløy begge helikopterne av gårde mot War-
 minster, i retning sydvest.
 Jeg nådde frem til kanalbroen ca. kl. 10:30, og hørte umiddelbart en
 veldig høy, rumlende lyd som lot til å komme fra vest. Plutselig dukket
 det opp to svære helikoptre, uten klar merking eller serienummer, sort
 på farge og fullt væpnet. Jeg ble raskt oppdaget av pilotene, og ett av
 flyene fløy rett mot meg og inntok en svært lav posisjon over bakken
 like ved broen. Jeg følte meg veldig utsatt, og søkte ly bak noen
 busker i nærheten av broen. Min oppmerksomhet ble dratt mot det
 andre helikopteret, som hadde gått helt ned til bakkenivå noen hundre
 meter borte på den andre åkeren til høyre for meg. Kornet under heli-
 kopteret virvlet voldsomt på grunn av lufttrykket fra rotorbladene, og jeg
 la merke til en ukjent form for innretning som hang ned på undersiden
 av skroget. Innretningen var sort på farge, rund, og ca. 5 fot i diameter,
 med en slags kort, rørlignende utstikker på undersiden, som pekte
 mot bakken.
 Etter noen få sekunder rygget jeg nesten bakover i forskrekkelse over
 å se og høre noe som så ut til å være en eksplosjonsartet oppvind av
 fargeløs damp eller kondens fra overflaten av kornet direkte under heli-
 kopterskroget, som dekket et område på anslagsvis 30 meter. Dette
 ble akkompagnert av en høy, vislende  eller sviende lyd, som ligner på
 lyden av rask kaldluft under trykk. Den oppstigende "dampen" traff
 undersiden av skroget med stor kraft, og effekten fikk flyet til å duve
 eller gynge. Kanskje var det av sikkerhetshensyn at piloten raskt
 løftet flyet til en noe høyere posisjon. Etter ytterligere noen sekunder
 spredte "dampen" seg, og etterlot et uklart "merke" i åkeren. Jeg
 rakk så vidt å få frem videokameraet, som hadde vært nedpakket i
 ryggsekken. Jeg så på klokken; det var tydeligvis gått cirka fire
 minutter siden helikopterne hadde dukket opp.

 Med kamera klart til opptak, løp jeg bortover stien i håp om å finne et
 sted med bedre utsikt. Nesten umiddelbart steg helikopteret med det
 kulelignende apparatet nå raskt, og fløy av gårde i østlig retning mot
 Pewsey. Det genværende helikopteret, som i mellomtiden hadde
 foretatt gjentatte forbiflygninger i lav høyde, kanskje for å distrahere
 meg fra å observere kollegaen hans, fløy også av gårde over Salisbury
 Plain i retning mot de militære områdene i sør. Jeg husker tydelig at
 jeg sjekket klokken på videokameraet akkurat da; den viste 10:41. 
 Det som nå skjedde, er enda ikke helt klart, fordi det siste jeg husker
 er at jeg så en ny kornsirkel (Woodborough Bridge-formasjonen
 nøyaktig der det andre helikopteret hadde oppholdt seg i luften, og
 under det stedet der "vanndampen" hadde steget opp fra kornet. De
 følgende førtifem minuttene er fullstendig borte for meg, fordi
 klokken 11:30 fant jeg meg selv igjen stående på toppen av Wood-
 borough Hill, uten noe minne om at jeg hadde gått tilbake til åsen
 fra kanalbroen. Det interessante er at tidsuret på videokameraet mitt
 på uforklarlig vis "hopper" fra 10:41 til 11:24 i ett enkelt hopp. Dette
 var absolutt ikke noen redigering, eller et resultat av å ha brukt pause-
 knappen eller stoppet kamera. Tidsuret hadde blitt nøyaktig innstilt
 og testet tre uker tidligere, og jeg hadde satt inn et nytt litiumbatteri.
 Det som er sikkert, til tross for disse forvirrende omstendighetene,
 er at mellom klokken 10:30 og klokken 10:41 om morgenen den
 14. juli 2003, - under nærvær av to umerkede helikoptre, ett av dem
 med noe som så ut som en slags fremmedartet teknologisk
 inntretning plassert over toppen på kornet, - så oppstod det i løpet
 av sekunder en ny formasjon, som definitivt ikke var der før
 klokken 10:30.
 
 Det er mulig at pilotene, enten de var militære eller noe annet, var
 blitt ledet til dette stedet fordi de hadde forhåndskjennskap til den
 umiddelbart forestående tilblivelsen av denne formasjonen, muligens
 for å registrere eller delta i dannelsen av den, av årsaker vi ennå
 ikke fullt ut forstår. Forespørsler til forsvarsdepartementet vil uten
 tvil vise seg å være nytteløst, selv om det må være liten tvil om at
 militæret er innblandet i hendelser som involverer kornsirkel-
 fenomenet; indisiene på dette har akkumulert over mange år,
 gjennom forskning og videoopptak.

 Senere på morgenen den 14. juli, fikk jeg tatt en skikkelig bakke-
 undersøkelse av formasjonen, som viste seg å være relativt lik
 andre lignende "piktogrammer", med kornet nedlagt jevnt og ryddig,
 med lite synlig ødeleggelse eller "knekk" på strå eller aks. Det var
 ingen tegn på at det var brukt noe mekaniske press i form av
 "stomping boards" eller hagerulle.
 Jeg er svært interessert i å komme i kontakt med andre forskere
 som måtte ha ytterligere informasjon om denne sirkelen, særlig
 luftfotos, detaljerte bakkeundersøkelser, eller kanskje mer viktig:
 resultater fra kornprøver og testing fra denne sirkelen. Jeg
 utveksler gjerne forskningsmateriale, og det hadde vært interessant
 hvis også andre hadde vært vitne til denne hendelsen eller klart å
 gjøre videoopptak, eller ev. har opplevd trakassering fra lavtflygende
 militære helikoptre i Wiltshere eller Hampshire".
 Jeg kan kontaktes på følgende e-mailadresse:    
 andrewjb68@hotmail.com.
 
 
Copyright 2006 -  Andrew J. Buckley
 

                                MERKNAD:
 
Norsk Kornsirkelgruppe minner om at et stadig økende antall indisier
 er fremkommet, som viser at kornsirkelfenomenet har eksistert i hun-
 drevis av år. Den eldste hendelsen er fra Lyon i Frankrike på 800-tallet.
 Keskoskee,
Mayville,
Wisconsin,
USA

(23. juli 2003)
Militærhelikopter som
sirklet usedvanlig lavt over
Keskoskee/Mayville
formasjonen, mens
forskningsteamet
 undersøkte kornsirkelen.
Uniformert US Air Force-
soldat i kornsirkelen.

Soldaten fortalte
 forskningsteamet at han
tilhørte en spesialenhet
fra det amerikanske
luftforsvaret, som hadde
til oppgave å etterforske
kornsirkler.
Den uniformert soldaten
 studerte forskningsteamet
 som arbeidet i kornsirkelen
gjennom en kikkert
 fra bilen
før han gikk inn i
 formasjonen.
Kornsirkelen som oppsto
 i Keskoskee, Mayville,
 Wisconsin,
 tre uker tidligere,
  den 4. juli 2003.
 
SÅ SIRKELEN OPPSTÅ
Bonden, Arthur Rantala,
SÅ bokstavelig talt at
kornsirkelen oppsto
under en plutselig sterk vind
 i løpet av noen få minutter
mens han var ute på jordet.

 Forskningsteamet som
undersøkte kornsirkelen
3 uker senere, gjorde funn
i sirkelen som ikke kunne
være forårsaket av mennesker.

EKTE SIRKEL
Laboratorieprøver ga klare holdepunkter for at det
 dreier seg om en
 ekte sirkel.
 

08.02.2006

 
     US MILITARY
      FØLGER MED

  Uniformert soldat i kornsirkel hevder
       US Air Force har opprettet en
      spesialenhet for etterforskning
                    av kornsirkler
                   
(Wisconsin, 23. juli 2003)
 

 Den 4. juli 2003 kl. 07:30 bonde Arthur Rantala en
 kornsirkel oppstå på gården sin i Kekoskee, Mayville,
 Wisconsin, USA (omtalt tidligere på denne siden i 2003).
 Tre uker senere ble formasjonen undersøkt. Forsknings-
 teamet fant unormale forekomster i sirkelen,
som ikke
 kunne være forårsaket av menneskelig aktivitet,
hvilket
 ga klare holdepunkter for at man her hadde med en ekte
 sirkel å gjøre.

 Under arbeidet ble forskningsteamet iakttatt: ”Et stykke
 unna sto en mann i kamuflasjeuniform og studerte oss
 med kikkert. Etter at jeg hadde informert resten av
 teamet om at vi ble iakttatt, satte den uniformerte
 soldaten seg inn i bilen, kjørte ned bakken til det stedet
 der vi hadde parkert, og kjørte sakte forbi mens han
 noterte nummerskiltene våre. Så snudde han og kjørte
 tilbake igjen til der vi var, og parkerte bilen. Han steg ut,
 og gikk direkte inn i kornsirkelen. Vi måtte praktisk talt
 løpe etter ham, for å få ham i tale.

 Mens vi pratet med soldaten fra det amerikanske luft-
 forsvaret (som vi nå hadde identifisert på grunn av uni-
 formen hans), fortalte han at han var med i en spesial-
 etterforskningsgruppe for kornsirkler i det amerikanske
 luftforsvaret, og at de hadde fulgt med denne spesielle
 formasjonen de siste par ukene, mens de hadde en
 midlertidig base på en hangar i Milwaukee. Han fortalte
 også at denne enheten egentlig tilhørte Scott Air Force
 base, som ligger i Illinois (sydøst for St. Louis, Missouri).
 Han fortalte videre at dette teamet hadde etterforsket
 to kornsirkler som oppsto nær ”Downing, Illinois” sist
 sommer (2002), men at han ikke hadde deltatt i denne
 etterforskningen - men at andre hadde. (Vi hadde ikke
 hørt om den kornsirkelen rapportert i Illinois, så vi
 sjekker nå for å få stadfestet både denne informasjonen,
 og det andre han fortalte oss. Det vi finner, vil også bli
 lagt ut.)” (Ligger nå nederst i originalartikkelen, se
 kildehenvisning, red.).


 
Soldaten oppholdt seg 10-15 minutter i formasjonen,
 mens han lot seg ”guide” videre rundt av forskerteamet,
 som fortalte ham om hva de hadde funnet, og tilbød seg
 å samarbeide og bidra med sine resultater. De fortalte
 at stoffet ville bli lagt ut på hjemmesiden
 CropCircleNews.com, hvorpå soldaten svarte at de
 kjente til denne websiden, og ga inntrykk av at etter-
 forskningsgruppen ville ta kontakt med teamet på et
 senere tidspunkt. Deretter gikk han inn i bilen, tok en
 rask telefon, og dro.

 Les hele hendelsen (anbefales!) på:
  http://www.cropcirclenews.com/modules/news/article.php?storyid=128

 (Sekvensen med militærbesøket starter ca. midt i
 rapporten, rett over fotoet av militærhelikopteret.
 Forskningsteamet har forsøkt å sjekke informasjonen
 fra soldaten. Disse resultatene ligger helt nederst i det
 påfølgende diskusjonsfeltet (innsender nr. 3), under-
 skrevet Todd Lemire. Spørsmål om saken kan rettes
 til ham på: tlemire@comcast.net.)

 VIKTIG
 Denne saken er svært viktig, fordi det er første gang
 vi får en åpen bekreftelse på at luftforsvaret følger
 med på kornsirkelfenomenet. Vi vet at kornsirklene
 følges nøye med i England – men det har alltid blitt
 konsekvent tilbakevist av forsvaret og piloter.

 INDIKASJON PÅ AT FENOMENET TAS ALVORLIG
 Norsk Kornsirkelgruppe er inneforstått med at feno-
 menet holdes under oppsyn av etterretningen. Sett
 med militære øyne er det en del av jobben deres.
 Det foruroligende er at overvåkningen benektes fra
 alle hold, og at saken avvises som urelevant.

 Det er imidlertid lite sannsynlig at US Air Force ville
 etterforske fenomenet, hvis man var overbevist om
 at alle kornsirkler var laget mekanisk av mennesker.

 

  Kilde:

 
http://www.cropcirclenews.com/modules/news/article.php?storyid=128

  Surrey,
ENGLAND

 1880Dette nummeret av den
vitenskapelige journalen
NATURE, fra 29. juli 1880,
inneholder et brev fra den
kjente vitenskapsmannen
 J. Rand Capron,
som beskriver sirkler av
nedlagt korn, med et
sentrum av stående korn-
strå, i en hveteåker i Surrey, England. Dette er et av
 de tidligste, best doku-
menterte sakene til nå.

© Nature


   

Side 290:
Brevet begynner ved siste
 avsnitt nederst til høyre,
og starter med overskriften:
   "Storm Effects",
(brevet fortsetter på side 291).
© Nature
Side 291: Brevet fortsetter.

Klikk på bildene for
full størrelse!

© Naturee
 strømforhold.
 
 Se kart over området.

06.02.2006
                               
        ENGELSK KORNSIRKEL

         beskrevet i den
  vitenskapelige journalen
       NATURE i
1880!
 
 
STADIG FLERE BEVIS DUKKER OPP, SOM VISER
 AT KORNSIRKELFENOMENET HAR PÅGÅTT I
 ÅRHUNDRER. EKSEMPELET UNDER ER ETT AV
 DE BEST DOKUMENTERTE HITTIL
:  Paul Anderson, leder for The Canadian Crop Circle
 Research Network - CCCRN, skriver på organisa-
 sjonens hjemmeside:
 
 "Selv om kornsirkelfenomenet av både media og
 publikum fremdeles ofte anses som et "nytt" fenomen
 (siden 1970-/1980-tallet), viser funnene til et stort
 antall forskere (inkludert oss i CCCRN) at det stadig
 avdekkes saker som ligger både tiår- og hundrevis
 av år tilbake i tid. 
 Et veldokumentert eksempel på tidligere formasjoner,
 presentert i det høyt ansette vitenskapelige
 magasinet Nature, beskriver sirkler med nedlagt korn,
 i Surrey, England i 1880. Sirklene har noen hvetestrå
 stående oppreist i sentrum (en karakteristikk vi frem-
 deles ofte ser i dag). Dette er mer enn et århundre før
 kornsirklene utviklet seg til det velkjente fenomenet
 publikum kjenner i dag. I nummeret datert 29. juli 1880
 er det publisert et kort brev til redaktøren, skrevet av
 en respektert vitenskapsmann på den tiden, spektro-
 skopist J. Rand Capron. Han beskriver sirkler med ned-
 lagt korn i en hveteåker i Surrey, England:  

 NATURE - Illustrated Journal of Science, 1880

 
EFFEKTER AV STORM
 
 STORMENE i denne delen av Surrey har den senere tiden
 vært lokale og voldsomme, og de påfølgende effektene har
 i noen tilfeller vært merkverdige. Da vi besøkte nabogården
 onsdag kveld (den 21de), fant vi en hveteåker fullstendig
 slått ned, ikke i sin helthet, men i mønster som på avstand
 så ut som sirkulære felt.
    Da vi undersøkte dem nærmere, viste det seg at alle sirklene
 hadde de samme kjennetegnene; nemlig noen få stående strå
 i sentrum, en del nedlagte strå med kornaksene meget jevnt
 i én retning, slik at de formet en sirkel rund sentrumet, og
 utenfor disse en sirkulær vegg av kornstrå som ikke var
 berørt.
    Jeg sender en tegning laget på stedet, for å gi en ide om
 de mest perfekte av disse mønstrene. Jorden består av fet
 sandholdig leirejord, over "the greensand" (?), og kornet er
 kraftig, med tykke strå, og jeg kunne ikke finne noen årsaker
 på stedet som kunne ha forårsaket den besynderlige formen på
 mønstrene i åkeren, eller noe som indikerte hvorvidt det var
 vind eller regn, eller begge deler kombinert, som hadde
 forårsaket dem, utover de generelle tegnene overalt etter kraftig
 regnskyll. For meg så det ut som de kunne være et resultat av
 en form for syklonvind, og har muligens også blitt observert
 andre steder av våre lesere.
              Guildown, Guilford, 23. juli 1880  -   J. Rand Capron
 
 Hendelsen over (fra 1880, Red.) ble først oppdaget
 av Peter Van Doorn, som et gjentrykk av saken i
 januarnummeret av the Journal of Meteorology i 2000.
 (De som ennå ikke har sett denne rapporten, eller er
 interessert i en kopi, finner den hos
CCCRN. Dette er
 en kopi av originalbrevet i  Nature i 1880, som CCCRN
 har fått fra mikrofilmarkivet i Vancouver bibliotek - og
 altså ikke en kopi av 2000-gjengivelsen (...).
 Kilde: The Canadian Crop Circle Research Network/CCCRN.

  

© Norsk Kornsirkelgruppe