SVERIGE, Piteälven ved Älvsbyn (Nord-Sverige)
Januar 1987

sirkel i elveis   
 

Gösta Nilsson oppdaget denne is-ringen på Piteälven, sør for Älvsbyn i Nord-Sverige i januar 1987. Den indre
sirkelen er ca. 50 meter i diameter. Bildene er utgitt i boken Alien Art: Extraterrestrial Expressions on Earth av
Sarah Moran (forord av Erich Von Däniken), Quadrillion Publishing, USA 1998. ISBN 1-85833-859-X. Bokas
forfatter skriver følgende
kommentar til denne is-sirkelen.

Svenske Clas Svahn som tok bildene, uttaler: "Gösta Nilsson på bilden hade då kunnat följa hur det 50 meter
stora isflaket hade bildats under flera veckors tid. Issnurran uppstår när isfragment samlas i en krök på en älv
eller annat strömmande vatten. Det rör sig om ett ovanligt men välkänt naturfenomen som inte är det minsta
mystiskt".

Norsk Kornsirkelgruppe kjenner til de rådende teorier om dannelsen av is-sirkler, men stiller spørsmål ved
hvorvidt teoriene gir oss den hele og fulle sannhet, fordi sirkler også er funnet i dammer med helt stillestående
vann. Én is-sirkel hadde til og med en utstikker som en del av formasjonen! Se foto litt lengre ned på denne
siden fra Churchville, Maryland, USA.En vitenskapelig undersøkelse utført av National Institute for Discovery Science,
Las Vegas, (i forbindelse med en annen is-sirkel som oppstod i Utah NE den 21. februar 2002), trekker en ganske annen konklusjon på side 4 med "at en form for verktøy/instrument var brukt for å lage en nesten perfekt sirkel på ca 1,5 meter
i tynn is". Det anslås videre at "sirkelen var blitt skåret eller hult ut med en hard eller skarp gjenstand, muligens dreiende
mot venstre". Hva slags gjenstand dette i så fall skulle kunne vært, gis det intet svar på...
Undersøkelsen er godt illustrert med bilder, og kan leses i PDF-format her.

      
SVERIGE Gösta Nilsson ved Piteälven i jan. 87  C. Svahn          SVERIGE Piteäelven, nærbilde  FOTO Clas Svahn


SVERIGE Oversiktsbilde av is-sirkelen på Piteälven sør for Älvsbyn i Nord-Sverige, jan. 1987          FOTO: Clas Svahn©
Norsk Kornsirkelgruppe