RUSSLAND, Moskva
20. desember 1990

snøsirkel


Den
20. desember 1990 satt russiske K. Avdeyev og så på nyhetene. Plutselig ble oppmerksomheten hans dratt
mot vinduet. Det så nesten ut som det var "daglys" utenfor, til tross for at dette var sent på kvelden. Han gikk
bort til vinduet og så ut (fra sin blokkleilighet i 9. etg.), og ble nesten blendet av et meget sterkt, kuleformet lys
på ca. 2-3 meter i diameter. Lyset vedvarte i ca. 40-60 sekunder, før det plutselig forsvant på et øyeblikk.
 
Dagen etter ble det kl. 10 om morgenen funnet en sirkel i snøen nede på bakken nøyaktig under der den lysende
kulen hadde stått. Sirkelen var 8 meter i diameter, og besto av ca. 22 konsentriske ringer som var ca. 6-8 cm
dype. Det var ca. 20 cm mellom hver ring. Interessant nok var det et "grapeshot" (en egen liten sirkel) på 1,5 m
integrert inni sirkelen like ved ytterkanten av ringene! (se nederst på fotoet). Hendelsen ble gjengitt i det russiske
ufo-magasinet HAO nr. 3-1991. Fotoet under (kopi av forsiden til den sort/hvite papirutgaven) er det eneste
tilgjengelige bilde av sirkelen, så vidt man kjenner til. Artikkelen er oversatt av Leslie Spotkov, ass. dir. i The
North Olympic Library System i Port Angeles, WA, og gjengis her.
Ilyes (CSSS/US-network) har også studert saken, og hennes artikkel er publisert på netttstedet Crop circle Connector.

   
RUSSLAND Moskva, snøsirkel ved boligblokk  20. des. 1991      Russisk artikkel om sirkelen i HAO ufo-magazine 1991 nr. 3©
Norsk Kornsirkelgruppe