USA, Maryland, Churchville
Februar 2001
Ispiktogram  I februar 2001 kom rapporten om denne meget spesieller issirkelen i nærheten av byen Churchville
(ca. 6 mil nordøst for Baltimore) i staten Maryland, på østkysten av USA. Denne issirkelen er det første kjente
ispiktogrammet.

Formasjonen målte ca. 10 meter i diameter, og er unik fordi den besto av en ring med en utstikker fra ringen!
(Se skisse under til høre). Utstikkeren på issirkelen peker i retning fra leseren på fotoet.

Et lignende mønster oppsto som kornsirkel i en hveteåker nær Whiteparish i Hampshire, England i 1987. Det
mest interessante er likevel at nettopp denne lille utstikkeren ser ut til å utfordre alle hypoteser om at
isformasjonen kan være et resultat naturlige prosesser som f.eks. strømmer i vannet.

Les Ed Sherwoods fyldige artikkel om issirkelen.

      
USA Churchville, Maryland - Feb. 2001          FOTO: L. Winer              Skisse av is-sirkelen:  Ed Sherwood
 

KILDE: Ed and Kris Sherwood.

Besøk deres innholdsrike nettsted
Crop Circle Answers
       


© Norsk Kornsirkelgruppe