USA, Connecticut, Norwalk
mars 2003
sirkel i elveis

Den 11. mars 2003 ble en is-sirkel (is-ring) funnet i bakgården til en privatperson i Norwalk,
Connecticut, USA.
Sirkelen gav inntrykk av å være "etset" inn med stor presisjon i den halv-centimeter tynne isen,
og målte 25 fot og 9 tommer i diameter. Den oppsto i løpet av natten, i et slags "vannbasseng"
i en bekk/bielv til elven Silvermine i Norwalk. Det overraskende var at ringen dannet en "tangent"
med murkanten!USA Norwalk, Connecticut, funnet i en bekk i haven til en privatperson 11.03.2003  © Millennium Research

Is-sirkelen ble funnet av eieren kl. 6:00 om morgenen, etter at nattetemperaturen hadde falt til
ca. 16 Fahrenheit.Formasjonen holdt seg til senere på kvelden, og smeltet først etter at
mesteparten av isen rund hadde forsvunnet.
Som det fremgår av bildet, og bekreftet av eieren, viste den frosne isen ingen tegn på å ha rotert
på grunn av sirkulerende vannkrystaller. Ingen trær hang utover dammen, og intet uvanlig ble hørt
eller sett av verken eieren eller naboene. Dammen tilhører eieren, ligger i hans have... og de har en
hund som vanligvis bjeffer hvis noen kommerinn i hagen deres.

Kilde: http://www.cropcircleanswers.com/Icecircle_2003.htm©
Norsk Kornsirkelgruppe