CANADA, Ontario 2005
Sirkel i elveis

Nylig, den 9. desember 2005 (!) ble is-sirkelen på bildene under funnet i nærheten av Sudbury, Ontario - på den
snødekkede isen til en bekk/elv. Den tilsynelatende perfekte runde sirkelen måler ca. 12-18 meter i diameter.
Omkretsen er usedvanlig skarpt avtegnet, og er dannet av et 2,5-5 cm dypt "V"-formet spor i isen (klikk på
forstørrelser). Det er mulig at det ligger et til spor til noen få centimeter innenfor det ytre sporet.

Sirkelen ligger ved en kurve i bekken. Paul Anderson ved the Canadian Crop Circle Research Network, sier:
"Det er mulig at sirkelen kan ha oppstått som resultat av strømvirvler, noe man tror er årsaken til de fleste slike
formasjoner (med mer ujevne kanter). Imidlertid er det skarpe snittet langs kanten vanskelig å forklare, noe som
også ble funnet på is-sirkelen i Delta, Ontario, i 2000". (Se foto i oppslaget lenger ned).

Det var rapportert om en sterk, ubehagelig lukt i området noen uker tidligere. 

Kilde: The Canadian Crop Circle Research Network - CCCRN


KANADA,
Sudbury, Ontario  9. desember 2005
    

Nærbilde av øverste kant på bildet over, nærmest
bredden (dvs. foto denne gang vinklet  fra høyre!).

    
     Nærbilde av høyresiden av sirkelen på bildet ovenfor, nå
     tatt fra motsatt vinkel.                      FOTOS: D. Chevrier


Mer informasjon her.©
Norsk Kornsirkelgruppe