Russland, ukjent sted
seinvinteren 2008
sirkel i is på et lite vann

I midten av juli 2008 publiserte "englishrussia.com" en artikkel om en uvanlig issirkel i et lite vann
på et foreløpig ukjent sted i Russland. Artikkelen gir sparsomt med opplysninger, men det antas at
sirkelen oppsto vinteren 2007/2008, antakelig seinvinteren 2008.

Det uvanlige med denne issirkelen er både at den har oppstått i isen på et vann og ikke, som mer
vanlig, i en elv. Issirkler i elver antas som regel å skyldes strømmer og virvler i vannet. Denne
forklaringen er mer usannsynlig når sirkler oppstår i innsjøer.


I tillegg er det store sirkelrunde isflaket omgitt av mange mindre som ligger og flyter i åpnet vann.
Området med åpnet vann er igne omgitt av is langs breddene av det lille tjernet.

I tillegg er det store sirkelrunde isflaket omgitt av mange mindre som ligger og flyter i åpnet vann.
Området med åpnet vann er igjen omgitt av is langs breddene av det lille tjernet.

I isen langs breddene er det flere steder fastfressede små isflak av samme størrelse som de som
ligger og flyter i det åpne vannet.


Fotos englishrussia.com


KILDE: Crop Circle Science
som lover å følge saken opp framover og komme med flere oplysninger så snart de foreligger.


© Norsk Kornsirkelgruppe