MER OM INTERSTELLAR KOMMUNIKASJON

Vi vil fortelle dere mer om begrepet "interstellar kommunikasjon", som er mer enn romfartøyer på tokt i verdensrommet, og UFO'er som fra tid til annen kan observeres. Vi vil ikke se på den tekniske siden ved denne kommunikasjonen, men se på den i en bredere sammenheng som kan ha appell til større grupper mennesker enn bare dem som er spesielt interessert i teknikk.(om galaktisk teknikk - se senere i boken her.) Vår base her ved Store Hund er et mye besøkt sted, fordi vi fungerer som en energimessig døråpning mellom vårt solsystem og andre systemer. Her kan man tilpasse seg energiene andre steder, før man fortsetter. Til oss kommer også grupper vi samarbeider med. Vi skulle gjerne vist dere vårt arbeidsmiljø, men skal forsøke å forklare hvordan det ser ut slik at dere får et visst innblikk.

På basen finnes det store laboratorier og operasjonsrom der vi kan følge utviklingen i hele solsystemet via store dataskjermer. Når andre grupper besøker oss, er operasjonsrommet det viktigste arbeidsrommet. De som kommer, ønsker oppdateringer om det som skjer forskjellige steder. Vi kan også se hva som kan skje i "fremtiden" (husk at tid ikke eksisterer som hos dere) på bakgrunn av situasjonen i øyeblikket. Men p.g.a. menneskets frie vilje og humane vekst, kan våre "billeder av fremtiden", være unøyaktige. Det bor tusenvis av mennesker på basen, eller moderskipet. De kommer fra forskjellige steder og er fullt dedikerte sine oppgaver. Hvis dere hadde hatt anledning til å se oss, ville dere kanskje sett at vi også er gamle og trette, og mange av oss ønsker å reise Hjem igjen. Vi er jo alle sprunget ut av den samme Enheten, og alle skal vi tilbake til Enheten igjen. På et tidspunkt vil også vår oppgave være fullført, og vi vil være fri til å dra videre til andre dimensjoner der man eksisterer på andre frekvenser.

Den Intergalaktiske Konfederasjonen har mange forgreninger i alle retninger. Hovedoppgaven er å sikre et samarbeid mellom planeter og solsystemer, og påse at alt skjer i henhold til de universelle lovene. Vi er oss fullt bevisste de universelle lovene, men fra tid til annen er det noen som forsøker å bryte lovene, med de konsekvenser det kan ha for omliggende planeter. I slike tilfeller har federasjonen anledning til å gripe inn. På planeter der vi ikke har muligheter til å oppholde oss på grunn av energiene, har vi knyttet kontakter med innbyggerne. Vi velger hvem vi ønsker kontakt med, og mange av kontaktene, for eksempel på Jorden, er medlemmer av den Intergalaktiske Konfederasjonen. All informasjon vi vil gi til dere, må gå gjennom fysiske kanaler inntil videre. Det har å gjøre med at menneskene selv må finne tilbake til sin opprinnelse gjennom egne anstrengelser og erfaringer, før vi kan innlede et åpenlyst samarbeid.

Men tiden er knapp, og det vil derfor komme flere og flere meldinger om at sivile og regjeringer har vært i kontakt med utenomjordiske vesener. Når denne kontakten er etablert og akseptert, vil det være mye lettere for alle parter å fortsette utviklingen og samarbeidet. Vi vil imidlertid ikke gjøre arbeidet for dere, men vi vil at dere skal vite at vi er her og at vi støtter dere. Ansvaret er likevel deres når det gjelder å heve den kollektive bevisstheten til et så høyt nivå at vektskålen tipper i favør av lyset. Selv om utviklingen går i riktig retning, ser vi så gjerne at flere våkner opp i et hurtigere tempo. Når vi skal forflytte oss mellom planeter, bruker vi som oftest lysskip, som manifesteres der og da. Det er mange fysiske verdener her ute også, og det finnes mange forskjellige energier.

Man må tilpasse seg energiene på et sted før man kan besøke stedet. Dessuten finnes det soner med sterk elektromagnetisk stråling utenfor planetene, og en fysisk farkost er et vern mot disse kraftige energiene som våre kropper ikke tåler uten videre. Romfartøyer tjener altså ikke bare som et fremkomstmiddel, men også som et skjold mot stråling og uvante energier. Tilbake til vårt moderskip. Vi har en fast plassering utenfor det stjernebilde dere kaller "Store Hund", men ved behov kan vi flytte hele skipet, som nærmest er et helt samfunn. Noen av de "stjernene" dere ser på himmelen, kan være moderskip eller mindre farkoster som er inne i den fysiske dimensjon. Moderskipet kan befinne seg i samme posisjon i lange tider, og transport til og fra foregår med mindre farkoster. Ombord finnes vitenskapsmenn, forskere, biologer og individer med andre profesjoner, men felles for alle er at de arbeider i samsvar og samarbeid med sitt åndelige Opphav. Vi skiller ikke mellom religion, fysikk og filosofi. Dere er også på vei mot å viske ut grensene mellom forskjellige profesjoner.

 

 

link til neste del