Snåsa, Nord-Trøndelag                       
11. des. 2003Foto: Victoria Flasnes  (stillbilde fra amatørvideo)
11. des. 2003:  Forstørrelse av stillbilde fra amatørvideo. (Sirkelen ble filmet med håndholdt kamera
i dårlig lys like før mørket falt på, kvaliteten er derfor ikke den beste). Da fotografen kom nærmere sirkelen,
sviktet kamera helt. Batteriet viste seg å være totalt utladet, og lot seg ikke lade opp igjen.Foto: Thor Riseth, journalist i avisen Snåsingen, Snåsa, 28. jan. 2004.

28. jan. 2004:  En måned senere var IS-sirkelen dekket av en meter snø. På bildet over ser vi de tre ungdommene
fra 6. klasse på Vinje skole på Snåsa som rapporterte sirkelen til oss: Gjermund, Victoria og Sivert (klikk for forstørrelse).


FOTO-MANIPULASJON av Thor Riseths bilde i avisen Snåsningen 28.jan. 2004. (Ny, korrigert silhuett lagt ut 2005).

FOTMANIPULASJONEN over (laget av Andreas Müller for Norsk Kornsirkelgruppe)
indikerer hvor is-sirkelen ligger nedsnødd i terrenget (klikk for forstørrelse).
 

 
Foto 1: Thor Riseth 21.02.04

21. FEBRUAR 2004: IS-sirkelen er smeltet delvis frem igjen! Sirkelen sees bak grantreet midt på bildet.
De tre parallelle sporene i bue til venstre er rester etter en preparert skiløype.  
 Foto 2: Thor Riseth 21.02.04

Is-sirkelen sett fra motsatt side. (Rester etter skiløypa sees til høyre). Foto 3: Thor Riseth 21.02.04

Parti fra sentrum av sirkelen og innerste ring. Mønsteret er markert med kjepper i bakken slik at det kan
rekonstrueres når snø og is er tint. På denne måten kan man få tatt nøyaktige prøver av gress og jord etter
at sirkelen er smeltet vekk.


Foto4: Thor Riseth 21.02.04

Bildet viser en av "kryssarmene" som går fra sentrum og utover gjennom den innerste ringen. Som vi ser har
mønsteret nå flytt litt utover og blitt ujevnt i kantene. Høyden på relieffet er ikke jevn lenger, men varierer.  Foto 5: Thor Riseth 21.02.04

Parti fra ytterste ring. Her er mønsteret delvis smeltet helt bort.

SIRKELEN SNØDDE NED IGJEN!
Samme dag, den 21.02 mens Thor Riseth fremdeles holdt på med å fotografere sirkelen, kom et nytt snøfall.
Om kvelden var is-sirkelen igjen dekket med 10 cm snø. I de følgende dagene kom det jevnlige snøfall, og
mønsteret ligger nå igjen under et tykt snødekke. En stor takk til journalist Thor Riseth som klarte å få tatt disse
klare, flotte bildene akkurat i "grevens tid" mens sirkelen var delvis synlig!

 

Foto: Thor Riseth 18.05.04

12. mai 2004: Snøen har her smeltet, og telen er gått. Anders Mona og grunneier Leif Aune tar jordprøver
av området der is-sirkelen lå. Prøvene er sendt til  BLT Research Team Inc. i USA for analyse.


 


Foto: Marit Veimo, avisen Verdalingen.  Fra venstre: Victoria Flasnes, Thor Riseth og Eva-Marie Brekkestø.

Høsten 2004: Norsk Kornsirkelgruppe deltok med stand på Alternativmessen på Stiklestad i Nord-Trøndelag
høsten 2004. Victoria Flasnes (som filmet og rapporterte is-sirkelen) og journalist Thor Riseth fra avisen Snåsningen
var innom messa for å høre på Eva-Marie Brekkestøs foredrag om kornsirkler, og besøke standen vår. Under
foredraget fortalte Victoria om sine opplevelser i forbindelse med funnet av is-sirkelen.

            

Foto: BLT Research Team Inc., USA. Jordprøver fra is-formasjonen, sammenlignet med kontrollprøver utenfor sirkelen.

Mai 2005: Og så kom endelig forskningsresultatene! Fordi ingen kunne gi noen som helst forklaring på hvordan is-sirkelen hadde oppstått, ville BLT teste om tilførsel av et kjemikalium ovenfra eventuelt kunne være forklaringen på hvorfor isen hadde frosset i et slikt mønster, men:

Kjemisk analyse av jordprøvene viste IKKE noe unormalt
BLT Research konkluderte derfor med at denne forklaringshypotesen var høyst usannsynlig, og sier: "Basert på de foreliggende data, kan vi ikke gi noen forklaring på hvordan sirkelen kan ha oppstått".

MYSTERIET IKKE LØST!
Selv om vi nå har fått resultatet av prøvene, og saken anses avsluttet, så betyr det på ingen måte at mysteriet er løst! Vi vet fortsatt ikke hvordan is-sirkelen oppsto. Skulle det komme frem nye opplysninger i saken, vil dette bli lagt ut her omgående.© Norsk Kornsirkelgruppe