Nyheter 2002

16. januar 2003

Kl. 19:00


Fredriksborgvn. 18,
Bygdøy
(Adkomst : Buss 30 til
 Fredriksborg st.)

 ÅPENT FOR ALLE!

 
Ikke-medlemmer
betaler en liten entrè


http://home.c2i.net/
parapsykologi/

18.12.2002
 
   Foredrag om kornsirkler
                      i

          Parapsykologisk
                           Selskap
  
 
Eva-Marie Brekkestø fra Norsk Kornsirkelgruppe
  holder foredrag om kornsirkler i Norsk Parapsyko-
  logisk Selskap den 16. januar 2003 kl. 19:00.

 
  Foredraget er åpent for ALLE, og i dette fora kan vi
  forvente særdeles interessante vinklinger og spørsmåls-
  stillinger både under og etter foredraget. Det er ekstra
  spennende å presentere MYSTERIET KORNSIRKLER i et
  miljø som det det Norsk Parapsykologisk Selskap
 
repre senterer. I NPS er man vel allerede i utgangs-
  punktet familiær med virkeligheter folk flest ikke kan
  registrere med sine 5 fysiske sanser, samtidig som det
  søkes å finne en vitenskapelig forklaring på disse
  fenomenene. 

  Foredraget blir rikt illustrert med lysbilder og video-
  sekvenser - både av kornsirkler, og lysende kuler i
  bevegelse over og ved siden av sirklene. En fengslende
  gjennomgang av hva forskningen avslører vil overraske
  de fleste, likeså den kompliserte, hemmelige geometrien
  som skjuler seg i sirkelkonstruksjonen.
  Du vil IKKE kjede deg!  

  Foredraget finner sted på den ærverdige "Fredriksborg",
  Fredriksborgvn. 18 på Bygdøy i Oslo.
Velkommen!
  


   OSLO SPEKTRUM
Sansenes Hus  

  
             FOREDRAG
   Lør: 1700 Spektrumsal A 
   Søn:1900 Spektrumsal C
 


   
Forbehold om endringer!
      Sjekk dagens program
               på messa!

 

 

04.11.2002

 
      Foredrag om Kornsirkler i
    
OSLO SPEKTRUM
                 
15. - 17. november

         på  Alternativmessen 2002

  Eva-Marie Brekkestø, leder av Norsk Kornsirkelgruppe,
  vil holde et spennende foredrag om kornsirkler på den
  årlige Alternativmessen i Oslo Spektrum neste helg
  den 15.-17. november. 

  Foredraget blir rikt illustrert med lysbilder og video-
  sekvenser - både av kornsirkler, og lysende kuler i
  bevegelse over og ved siden av sirklene.

  Etter 10 år med vitenskapelig forskning mener man
  nå å vite noe om hva som er medvirkende faktorer
  når kornsirkler dannes. Med denne forskningen i fokus,
  vil Brekkestø gi oss en nøktern og spennende gjen-
  nomgang av vår tids vakreste og største MYSTERIUM.
  Vi kan love deg et spennende foredrag!

 "The world will never starve for want of
 wonders; but only for want of wonder"

                             
G. K. Chesterton

 
 
NORSK KORNSIRKELGRUPPE vil ha egen STAND
  messa. Her vil du finne et lite utvalg av bøker, bilder
  og artikler om emnet. Ta gjerne kontakt med oss!

      

   England

  15. august 2002

 
 

   Crabwood  
       Westminster

   

03.10.2002
   
 
    
BUDSKAPET er  TYDET
 
 
  
Ikke alle var (er?) like overbevist da den kontroversielle
  hieroglyfen som viser en alien som holder opp en CD-rom
  dukket opp 15. august i år. Kornsirkelen er nå satt grundig
  under lupen, og det har vist seg at selve CDen består av
  en tett spiral. Ved bruk av 8 bits binærkode, har dataene
  i CD-rommen latt seg dekode til ASCII komputertekst, og
  lyder: 
 
"Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN
   PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEVE.
   There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION.
   Conduit CLOSING (BELL SOUND)”.

   (Ordet BELIEVE er skadet, og man er noe usikker her).  
   Det pekes også på at beskjeden kan være "flerdobbel"
  (multi-layered). En forsker antyder sågar at det kan ligge
  et ytterligere budskap i trinær (trinary) kode, ved bruk av
  firkanter, triangler og nedlagt korn.
 
  Du finner artikkelen i sin helhet på Swirled News:

   http://www.swirlednews.com/article.asp?artID=501    


    

 FORKRØPLEDE & UTTØRKEDE
   
Frøene fra en kornsirkel i mais
    er uttørkede og veier mindre

    enn kontrollprøvene av frø som
    er tatt utenfor sirkelen.

    
    
   FORLENGEDE LEDDKNUTER
  
Et ekstremt tilfelle av for-
   lengede (strukkede) leddknuter
   i hvete (økning på 200%+),

 
 
     
           MANGLENDE FRØ
 
   Kornsirkel-akset til høyre inne-
     holder ingen frø i frøkapslene.

   
        
Photos:  ©  BLT, Inc.
 

02.10.2002
                 

              
   De siste

     FORSKNINGS -
          RESULTATENE

  
...finner du på  INTERNETT !

  BLT Research Team inc, USA, ledet av den
   erfarne biofyskeren dr.
Levengood, har i 10 år drevet
   vitenskapelig forskning på kornsirkler.  På bakgrunn av
   omfattende studier av mer enn 400 (!) sirkler, er det bl.a.
   påvist biologiske, samt kjemiske endringer både i korn og
   jordsmonn inne i selve sirklene. Disse forandringene er
   ikke tilstede i kontrollprøvene tatt utenfor sirklene.
   
   Ut fra forskningsresultatene mener man derfor å vite noe
   om hva som er medvirkende faktorer når kornsirkler
   dannes, nemlig
   · mikrobølger (elektromagnetisme)
  
· elektrisitet 
  
· magnetisme
   
  
På grunnlag av disse fysiske/biologiske/kjemiske endringene,
   menes det å være påvist at disse sirklene der dette
   forekommer, ikke kan være laget av mennesker.
     
   En god del av dette forskningsarbeidet er de senere år
   publisert i ulike vitenskapelige magasiner med refiriordning,
   og er nå å finne på hjemmesiden til BLT Research Team.

  
 
Kontakt:
  
Nancy Talbott, P.O. Box 400127, Cambridge, MA 02140 USA
   Phone (617)492-0415

 

          Kino-
   dokumentaren

 
    
  

 CROP CIRCLES
   QUEST FOR TRUTH
           
 

         nå i salg!

29.09.2002

   
  Crop circles
 
  QUEST FOR THRUTH
           
av William Gazecki 
 
 
Den etterlengtede kinodokumentaren vises nå i USA.
   Filmen roses av kornsirkelfolk, men får ulike
   reaksjoner fra filmkritikerne (noen finner den ensidig
   og udramatisk, selv om reaksjonene på selve 
   kornsirkelfenomenet er overraskende positive!)

   Mange kornsirkelentusiaster har i det stille hyllet
   filmen som den dokumentaren kornsirkelforskningen
   alltid har fortjent. Filmen har også hatt en viss misjon
   i å "rydde opp i misforståelser" etter etter skrekk-
   filmen "Signs". 
   
   ANDY THOMAS rapporterer om responsen som har
   kommet så langt:
  
http://www.swirlednews.com/article.asp?artID=504

   BESTILLING: Som VHS, PAL eller DVD fra filmens
   offisiell
e Hjemmeside: http://www.cropcirclesthemovie.com
    


   en film av 
 
 William Gazecki

   
  
Quest for Truth


  is a compeling and
  provocative feature length 
  documentary full of never-
  before-seen footage
  and interviews with leading
  Crop Circle researchers
  and scientists, some of
  whom agreed to be on
  camera for the first time.

  The film is an in-depth
  examination of prevailing
  theories about the origin
  and nature of Crop Circles
  and the possible implica-
  tions for us and for the
  future of Planet Earth.

22.08.2002

    
Ny DOKUMENTAR På KINO og DVD!
  
 CROP CIRCLES - quest for thruth

 
     en film av "Academy Award"- nominerte
                           William Gazecki
  
  
 
 
CROP CIRCLES - Quest for Truth
blir å finne på
  amerikanske kinoer i høst. Vi "andre" derimot, kan
  glede oss over at den blir å få på DVD nesten samtidig!
  Det kan være grunn til å glede seg!!

  Sjekk ut, og bestill på:
  http://www.cropcirclesthemovie.com
   
        England

  Crabwood
   
Farmhouse
    
Westminster,
       Hampshire

 

   

     15. august
        2002

19.08.2002

            
NY SPESIELL
       KORNSIRKEL!

         
Rapportert 15. august    

    Det kan synes som om denne "sirkelen" er i slekt med
    Chilbolton sirklene fra i fjor. Foreløpig kan vi vel fastslå
    at dette "designet" overgår det vi har sett til nå, og at
    budskapet neppe kan misforstås. Tilhengere av UFO-
    hypotesen vil ikke bli skuffet. Du finner mer bilder og
    informasjon om denne hieroglyfen/fotogrammet her:
   
http://www.cropcircleconnector.com/2002/Crabwood/crabwood2002a.html
  
    Bredere omtale av sirkelen finner du på Swirled News's
    Hjemmeside:
www.swirlednews.com

    Den nederlandske forskeren Dr. Eltjo Hasolhoff svarer
    dette på forespørsel hvorvidt han mener Chilbolton-
    ansiktet fra i fjor
(2001- og som ligner på denne sirkelen),
    er ekte eller ei. (Se eventuelt 2001-oppslag lengre ned).
    
   
Og: Forsker Nancy Talbott fra BLT Research Team,
    USA, opplyser at det kun er i ca. 90% av de antatt "ekte"
    sirklene at BLT har funnet biologiske eller biokjemiske
    endringer i jord eller korn. Slike funn er altså ikke påkrevet
    for at vi skal kunne anta 100% sikkert at en sirkel er ekte.
    Igjen: Bedømmelsen overlates til oss selv. 
   

 

 

 

       Windmill Hill
    
  18. juli 2002


 

  
         
      
 Avebury
  
    31. juli 2002    

31.07.2002

   
   De siste Sirklene
  
 
  WINDMILL HILL  /  AVEBURY   
   
  
Årets "sesong" i England åpnet 12. april i år. Siden da har det kom-
    met ca. 20-30 nye sirkler i Syd-England - her ser du to av de siste.

    Vi anbefaler å ta en ekstra titt på Windmill Hill-sirkelen, og i
    særdeleshet på den skjulte geometrien som ligger til grunn for
    konstruksjonen av sirkelen som du finner på denne linken:
   
http://www.cropcircleconnector.com/2002/windmillhill/windmillhill2002reconstruction.html.

    For de som heller til teorien av menneskelagde sirkler, vil dette
    kunne gi innsikt i hvilke utfordringer du møter når du i stummende
    mørke skal lage en sirkel med "planker og hyssing" i løpet av max
    4 mørke nattetimer.
    Uten å etterlate et eneste spor... Og uten å knekke et eneste
    kornstrå...
    
    Deretter skal leddene på kornet forlenges, kornet skal gis
    ulike biokjemiske vekstendringer, og jerndioksyden i jordsmonnet
    skal økes fra 0,4mg pr. gr, til opptil 300mg pr. gram, jevnt fordelt
    etter sentrifugalkraftprinsippet. Etc, etc.
    Vi ønsker alle kornsirkelmakere lykke til.

   Samtlige av årets engelske sirkler finner du på:
  
http://www.cropcircleconnector.com/2002/2002.html
   
   Følg også med på hva som skjer
GLOBALT
 
 
http://www.cropcircleconnector.com/inter2002/inter2002.html.
 

       

       "Signs"

      Manoy Night 
          Shyamalan

   
hya

11.06.2002
                 
    Filmen "Signs"
           
  
 Regissøren bak suksessfilmene "Den Sjette Sansen" og
   "Unbreakable", Manoj Night Shyamalan, har nå laget en ny
   film med tittelen
"Signs". Filmen handler om kornsirkel-
   fenomenet, og i hovedrollene finner vi ingen ringere enn
   Mel Gibson, som spiller en bonde som hjemsøkes av sirkler
   på jordene sine. Premieren går nå i sommer, første opp-
   setting i Norge er 20. september. Filmen har blitt en
   braksuksess i USA (les: kassasuksess), og man forventer
   det samme i Europa.
   
   Mer info på filmens webside:
   http://bventertainment.go.com/movies/signs.

   Hvilke ringvirkninger filmen vil gi for kornsirkelfenomenet gjenstår
   å se, men foreløpige uttalelser fra kornsirkelforskere som har set
   filmen, er at sammenblandingen av frykt, aliens og kornsirkler er
   veldig uheldig for kornsirkelfenomenet som sådan.
 
   Publikums reaksjoner kan du lese på Swirled News:
   http://www.swirlednews.com/article.asp?artID=488
   
  
  
   
    

 
  2001


      
    The Milkhill Spiral


 

 

 

      
  The Chilbolton Face


 

 

      
  The Chilbolton Data

 


    
     Landskapsbilde
  av begge "sirklene"
    som oppstod ved
     Chilbolton Radio
   Telescope, Hamp-
      shire, England

03.03.2002
                                                                                
                DE SPEKTAKULÆRE
     2001-SIRKLENE! 

                      .....Hva fortalte de oss...?
          
  3 sirkler bør fremheves fra i fjor:
             

  
The Milkhill Spiral - fordi, nemlig: "size does matter...!"
  
  300 m i diameter, (større enn 15 fotballbaner!), bestående av 409
   sirkler, hver sirkel på mellom 4-70 fot. Sirkelen kom på under
   4 mørke nattetimer, og det er beregnet at det max kan være brukt
   gjennomsnittlig 30 sek. på å lage hver hver enkelt sirkel. På grunn
   av sin enorme størrelse fikk sirkelen faktisk store medieoppslag,
   bl.a. i CNN, Fox News, etc. Det hevdes at sirkelen signalerte
   slutten på en serie fractalformasjoner som startet med sirkelen
   "Julia Set" i 1996. Mer bildemateriale på:
  
http://cropcircleconnector.com/Sorensen/2001/shinninggalaxy2001.html      
                                      
                                  
    "The Face"                             
   Denne "sirkelen" oppstod i Chilbolton, Hampshire, England i
   august 2001.
Hvis "The Milkhill Spiral" indikerer enden på en
   æra, kan kanskje de to nedenforstående "sirklene" represen-
   terer begynnelsen på en ny?
   Det har vært mye spekulasjoner omkring disse helt spesielle
   formasjonene, som verken er sirkler eller piktogrammer, og
   derfor et gitt begrepet hieroglyfer (på engelsk: glyphs), eller
   kanskje bedre: "fotogrammer".      


   The Chilbolton Data
   Det ble stor oppstandelse da disse to sirklene oppsto i nær-
   heten av Chilbolton radioteleskop i Hampshire i august i fjor.
   Mange er dem som mener at dette er et svar på det radio-
   signalet som ble sendt ut i verdensrommet fra Arecibo-
   teleskopet på Puerto Rico i 1974.
   Det er ingen tvil om at denne "sirkelens" datakode-lignende
   design er utrolig likt det originale budskapet som ble sendt
   ut fra jorden "i tilfelle det skulle være intelligent liv i universet".
   Radioteleskopene har nå lyttet og lyttet i snart 30 år, kun 2
   ganger med en slags respons (så vidt oss kjent), dog uten
   at responsen har vært klar nok til å konkludere noe sikkert.  
  

   Det som gjør sirkelen/fotogrammet ytterst spesielt, er at den
   nederste delen av datakoden som ble sendt ut fra jorden
   bl.a. angir jordklodens astronomiske beliggenhet, populasjon
   og menneskerasens DNA-struktur, etc.

   I sirkelen som er kommet, finnes de samme  opplysningene,
   men med litt andre data for de samme enhetene. Dette kan
   tolkes som avsenderen forteller om et annet solsystem, hvor
   3 av planetene er bebodde, har en større populasjon, og
   biologisk sett har større hodeform en oss, en ekstra DNA-
   streng, samt grunnstoffet Silisium. Mer info nederst på denne
   linken:
http://www.cropcircleconnector.com/Sorensen/2001/chilbolton2001ps.html
   
   Hvorvidt dette er en direkte kommunikasjon med oss, eller
   viser seg å være noe enda mer subtilt, så gjenstår det ennå
   se. Kanskje får vi en dag svaret på vår tids største mysterium.
   Uten å ta stilling til innholdet, legger vi allikevel ved 2 linker
   som vi vet noen av våre lesere vil finne interessante. Norsk
   Kornsirkelgruppe ønsker ikke å ha noen mening om innholdet.
   (HVEM er egentlig kvalifisert til det..?)
   Derimot syns vi det er viktig å være åpen for "mysteriet", og
   være klar over at som oftest kommer virkeligheten (eller
   fenomenet) først, deretter kommer vitenskapen - med sine
   eventuelle bevis. Like viktig er det å skille mellom viten-
   skapelige forskning og godt kvalifisert synsing (tro?). Om
   man vil, kan man også ta med i vurderingen: grad av desinformajon,
   hvorfor - og hvem? God lesning!

   http://www.enterprisemission.com/glyph.htm
   http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html

    
 
NEDERLAND
   21. august 2001


 
  Kornsirkelforsker Nancy
    Talbott på besøk i
Robbert van den Broekes
  hjem i Nederland

 
  KORNSIRKELEN som
 Nancy Talbott så bli
 dannet fra vinduet
  i Robberts hjem.


  
  FOTOMONTASJE som
   viser lyssøylene som ble
    observert da
  sirkelen oppsto.


20.04.2002

   BLTs forskningsleder
   
 øyenvitne
      
til at kornsirkel dannes!    

   For første gang i historien hevder en kornsirkel-
    forsker å ha sett med egne øyne at en kornsirkel
    ble dannet. En kraftig lyssøyle ble tre ganger satt ned
    mot jorden. Hun løp umiddelbart ut, og der lå en fersk,
    rund kornsirkel (se foto til venstre).
 
    Det var Nancy Talbott, talkvinne for BLT Research
    Team Inc., som opplevde dette da hun besøkte, familien
    Van den Broeke i Hoven i Nederland.
   
    Hendelsen fant sted natt til den 21. august 2001.
    Her forteller
Nancy  Talbott selv sin historie.                                     *****************
 

    Nancy Talbott arbeider til daglig som forskningsleder ved
    BLT RESEARCH TEAM,  Cambridge, MA 02140 USA.

    BLT Research Team har drevet  vitenskapelig forskning
    på kornsirkler siden tidlig på 1990-tallet, og har tatt prøver
    av mer enn 250 (!) kornsirkler i 8 forskjellige land.

    Forskningsarbeidet er offentliggjort på deres hjemmeside
    http://www.bltresearch.com.
  


 

© Norsk Kornsirkelgruppe