NYHETER 2008
  NEWS 2008
     
  18.12.2008: Nylig rapportert norsk kornsirkel fra 1950. Les mer
    Newly reported Norwegian crop circle from 1950. Read more
     
  12.11.2008: Brasils første sirkler i korn i Les mer
    First Brazilian crop circles in grain. Read more
     
  05.08.2008: Merkelig stein med kornsirkelmønster funnet i Roswell, USA . Les mer
    Strange rock with crop circle carving found in Roswell, USA. Read more
     
  16.06.2008: Robbert van den Broekes merkelige opplevelser i Nederland juni 2007 . Les mer
    Robbert van den Broeke's strange experiences in Holland June 2007. Read more
     
  04.05.2008: Første kornsirkel av året i USA. Les mer
  First crop circle of the year in USA. Read more
     
  01.05.2008: Kornsirkelkaféen har åpnet nytt informasjonssenter i flotte lokaler. Les mer
    The Silent Circle has opened new crop circle information centre. Read more
     
  April 2008: Sein issirkel oppdaget i en innsjø i Hälsingland i Sverige. Les mer
  Late ice cirlce discovered in a lake in Sweden. Read more
     
  03.02.2008: Issirkel oppdaget i Norrland i Sverige. Les mer
  Ice cirlce discovered in northern Sweden. Read more
   
  29.01.2008: To snøsirkler oppsto i Russland i november 2007. Les mer
  Two snow circles discovered in Russia in November 2007. Read more
   
  23.01.2008: Lysobjekter fotografert fra Hurtigruta september 2007. Les mer
  Light objects photographed from Norwegian ship Sept.2007. Read more
     
  10.01.2008: DNA, lyskuler, ormehull og vår kollektive underbevissthet. Les mer
  DNA, balls of light, wormholes and the collective subconsiuos. Read more
   
  NYHETER FRA TIDLIGERE ÅR
NEWS FROM EARLIER YEARS
 

Abonnér på nyhetsbrev
Subscribe to newsletters


 

Site Meter