17. MAI 2004:

Jordprøver sendt til USA

PRØVETAKING
Etter at snøen hadde smeltet og tela gått i midten av mai, ble det tatt jordprøver der sirkelen hadde ligget. Det var Norsk Kornsirkelgruppes kontaktperson Anders Mona, i samarbeid med grunneier Leif Aune på Snåsa som utførte jobben. Prøvene ble tatt den 12. mai, og ble deretter sendt til BLT Research Team Inc. i USA for laboratorieundersøkelse. Nå venter både Norsk Kornsirkelgruppe og folk på Snåsa spent på eventuelle resultater.


RESULTATER

Kjemisk analyse av jordprøvene viste IKKE noe unormalt

Jordprøvene som ble tatt fra stedet der den 15 m lange isformasjonen lå vinteren 2003/2004, har nå blitt analysert av BLT Research Team, USA:


 
  Frontier Analysis Ltd

 Ingen uvanlige kjemiske forurensninger ble funnet i jordprøvene
    som ble tatt inne i isformasjonen, sammenlignet med
    kontrollprøvene tatt utenfor (se grafen over).
 Ammonium nitrat (en vanlig form for kunstgjødsel) ble funnet i like
    mengder både i piktogramprøvene og kontrollprøvene, i tillegg til
   
annet naturlig organisk materiale som finnes i jord, bl.a. en liten
    mengde naturlig ester og spor etter voksaktig, langkjedet hydrokarbon.
   


Jordprøver

Etter anvisning fra BLT Research, ble det ble tatt totalt 8 prøver av jorden fra området der is-mønsteret hadde ligget. Fire ble tatt "innvendig" i sirkelen, (fra indre og ytre ring, forbindelseslinjene og fra sentrum). Fire kontrollprøver ble tatt henholdsvis 20 og 40 meter utenfor formasjonen. Prøvene ble tatt den 12. mai 2004 av Anders Mona og grunneier Leif Aune, og sendt til BLT Research Team Inc., USA, for laboratorie-undersøkelse.
 

Analyse

Analysen ble utført ved hjelp av infrarød spektroskopi av jordprøver og kontrollprøver "slik de ble mottatt"  - samt av 3 forskjellige ekstrakter fra prøvene, frembragt ved tilførsel av henholdsvis Hexane, Acetone:Methanol og vann.

Resultat
Ingen uvanlige kjemiske forurensninger ble funnet i jordprøvene som ble tatt inne i isformasjonen, sammenlignet med kontrollprøvene tatt utenfor (se laboratorie-rapporten fra 17.05.2005 under). Flere stoff ble funnet i både piktogram- og kontrollprøvene. Av disse var ammonium nitrat (en vanlig form for kunsgjødsel) dominerende. Prøvene inneholdt også annet naturlig organisk materiale som forefinnes i jord, bl.a. en liten mengde naturlig ester og spor etter voksaktig, langkjedet hydrokarbon. 
 
Diskusjon
Siden mønsteret i is-formasjonen var dannet av et lag av is som lå oppå bakken, og fordi det ikke er noen kjent struktur under bakken, og heller ikke fins holdepunkter for noen struktur oppå bakken, ble det reist spørsmål om hvorvidt et kjemikalium av noe slag kunne ha vært tilført ovenfra og forårsaket at vann kunne fryse til et slikt mønster av is?

På grunn av at infrarød spektroskopi av både kontroll- og jordprøvene var identiske (og ingen inneholdt fremmede kjemiske urenheter), og fordi kun rester etter ammoniumnitrat (kunstgjødsel) og andre naturlige bestanddeler ble funnet i prøvene, anses hypotesen om et ovenfra tilført kjemikalium som årsaken til dannelsen av mønsteret, for høyst usannsynlig.

Konklusjon
Blt Research Team konkluderer i sin rapport:
"Basert på våre nåværende data, kan vi ikke fastslå noen årsak til hvordan mønsteret av is har frosset til".

Les BLTs avsluttende rapport nedenfor!

                            
RAPPORTER

Rapport 6 
Mai 2005  Avsluttende rapport fra BLT Research Team Inc, USA - NY!
                                
Resultater fra testene og konklusjon: Ingen unormale funn.
Rapport 5  17.05.05:  Rapport fra laboratorie-undersøkelsen - NY!
                                
Analyse v/kjemiker Phyllis A. Budinger, Frontier Research, Ohio, USA
Rapport 4
 12.05.04:
 Jordprøver sendt til USA
                                 Da våren kom, ble det tatt prøver av jorden der sirkelen hadde ligget.
Rapport 3
 21.02.04:
 Gjensyn med IS-sirkelen på Snåsa
                                 Sirkelen uventet tilsyne etter snøsmelting; nye målinger og fotos tatt.
Rapport 2  28.01.04:
 Kommentarer fra Norsk Kornsirkelgruppe
                                
NKGs første rapport om is-sirkelen og de lokale forhold.
Rapport 1  28.01.04:
 Observatørenes Beretning
                                 Ungdommenes egen fortelling om funnet 11. des. 2003


TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I UNDERSØKELSEN
Siden is-sirkelen ble funnet i Nord-Trøndelag, ble de lange avstandene mellom Snåsa og Oslo en liten utfordring for Norsk Kornsirkelgruppe. Stor takk til alle på Snåsa (grunneier, observatører, journalister, feltforskere og andre interesserte) for all hjelpsomhet og innsats i forbindelse med undersøkelsen! Takk også til BLT Resarch Team, som utførte laboratorieundersøkelsen av denne meget uvanlige is-formasjonen.


 

Les BLTs rapport i sin helhet:         
                                                                                                         
                                                                                 
17100 Wood Acre Trail

                                                                              Chagrin Falls, Ohio 44023

                                                                                Phone/Fax: 440-708-2211

                                                                           Email: BudingerPA@MSN.com

 

 

TECHNICAL SERVICE RESPONSE NO.:  UT040

 

SubjectAnalysis of Soils from an Ice Pictogram Formation which was found in Snasa, Norway (December 2003)

                 

Date:        May 17, 2005                                Requested By:  Nancy Talbott

                                                                                      BLT Research

 

                                                        Reported By:     P. A. Budinger

                                                                                      Analytical Scientist

 

Background/Objective:

 

 

The background as described by Nancy Talbott follows.

 

“A most unusual pictogram” was found in Norway in December 2003.  It was made up of ice, 2-3 cm high, formed in rings and pathways.  A light snow had fallen on top of the ice circle making it clearly visible. 

 

The following spring fieldworkers took 4 soil samples and 4 soil controls in the hopes that you could look at them for any sign of a contaminant in the soils that might account for the ground/snow melting and then re-freezing. 

 

Interviews with locals provided no ready explanation for the marking.  The field was simply a grass field/meadow.

 

That spring of 2004 showed some of the marking in the growing grass where, apparently, the grass was not growing normally.  From the photo it looks as if the ring areas may have been mostly dirt in 2004, when sampled.  Perhaps some substance has impeded the growth of the grasses?

 

The field team says that lime and fertilizer had been spread on this field by the farmer one week or so before the soil samples were taken.”

 

A photograph and diagram of the site follows.

 


T. S. R. No.: UT040
Frontier Analysis, Ltd
Page 2
 

 

              
                

The object of this analysis is to determine whether any contaminants are present in the pictogram soils that would produce the observed design.

 

Conclusions:

 

·  No unusual contamination was detected in the pictogram soil.  Either no chemical was used to produce the pictogram, or it was depleted and dispersed into the soil long before sampling.

 

·  There are materials detected in both pictogram and control soils.  Ammonium nitrate predominates.  This is from fertilizer.  There are also other natural soil

 T. S. R. No.: UT040
Frontier Analysis, Ltd
Page 3
 

 

organics, which include a small amount of natural ester and a very trace level of a waxy long chain hydrocarbon.

 

Procedure:

 

The samples consist of four soils from the pictogram and four control samples.  The Pictogram was noted In December 2003.  The soils were sampled four months later on12 May 2004. 

 

Following is a ring diagram of the formation showing the sampling locations.

 

                 
                    

 

Infrared spectra were obtained from selected “as received” soils.  Additionally, all soils were solvent extracted using progressively polar solvents, i.e. hexane, 1:1 acetone:methanol, and water.  This was done quantitatively to determine the amounts of each extract.  Infrared spectra were acquired from selected extracts.

 


T. S. R. No.: UT040
Frontier Analysis, Ltd
Page 4

 

Results:
 

Analysis of the “As Received “ Soil

 

Infrared spectra of the control soil and pictogram soil are identical.  That is, the pictogram soil shows no extraneous contaminant absorption compared to the control soil.  Following are selected spectra of a pictogram soil (S2) and a control soil (C1) for comparison.

 

Infrared Spectra of the S2 Pictogram Soil and C1 Control Soil

                 


Analysis of the Solvent Extracts from the Soil


The amounts of extracted material are very low.  They are about the same for the pictogram soils and control soils, i.e. within experimental error. This indicates there is no contamination present.  The amounts for each extract (hexane, 1:1 acetone:methanol, and water) follow.

 

Amounts of Extracts from the Pictogram Soils and Control Soils


 


T. S. R. No.: UT040
Frontier Analysis, Ltd
Page 5
 

 

Infrared analysis of the extracts from selected soils from the pictogram and controls display similar spectra.  The spectra show no additional absorption from contamination in the ring soils when compared those from the controls.  The following components were found in the in the extracts.
    

                      
 

Representative spectra from a pictogram soil and control soil from each extract follow. Pertinent absorption peaks are labeled. 

 


Infrared spectra of Hexane Extracts from a Pictogram Soil (S2) and a Control Soil (C3)

 


Infrared spectra of Acetone:Methanol Extracts from a Pictogram Soil (S2) and a Control Soil (C4)T. S. R. No.: UT040
Frontier Analysis, Ltd
Page 6
 

Infrared spectra of Water Extracts from a Pictogram Soil (S2) and a Control Soil (C3)FILE: UT040

 

 

 

 

 

                                                                                   _______________

                                                                                   Phyllis A. Budinger