Nyheter 2005KONGSBERG

18. desember
2005Perfekt rund is-sirkel!
©
Foto: Per Olve Tobiassen
   

  

Formasjonen
ble funnet
midt i elva Gravdøla, og
ser ut til å ha oppstått
 under relativt sterke
 strømforhold.
 
 Se kart over området.

28.12.2005

 
     IS-SIRKEL 
                     

     Kongsberg!
                          
 Akkurat da vi trodde sirkelsesongen 2005 var av-
 sluttet, kom meldingen om at en flott is-sirkel var
 funnet på KONGSBERG - den 18. DESEMBER!
 For en julegave! De flotte bildene til venstre taler
 for seg selv...

 Per Olve Tobiassen og samboer Anne Rygaard var
 på spasertur ved foten av Skrimfjellet ved Kongsberg
 da de oppdaget is-sirkelen i elva Gravdøla - primært
 fordi den lille toåringen deres ble så interessert i elva
 som gikk under veien. Formasjonen lå midt i elva, og
 var godt synlig fra veien, hvorfra bildene er tatt. Den
 var 100% sirkulær, og har tilsynelatende frosset til
 under relativt sterke strømforhold. Den ble funnet om
 formiddagen. Det var 14 minusgrader da foto ble tatt.

 "Man kan undres over hvordan den er blitt til", sier
 Tobiassen, som forteller at elva Gravdøla et par hundre
 meter lenger ned går sammen med Kjørstadelva, som
 renner ut i vassdraget Numedalslågen.

 Mer informasjon finnes på linken 
Is- & Snøsirkler (i
 menyen til venstre), og under Relaterte fenomener.
 

 Kanada,
Sudbury, Ontario

9. des. 2005
 


Sudbury, Ontario,  9. des. 2005


© Foto: The Canadian Crop
Circle Research Network
 CCCRN

  

 

10.12.2005

 
IS-sirkel i Kanada
                          
 Som en avslutning på året 2005 (trodde vi....) den
 9. desember, ble det meldt om en flott sirkel i Ontario,
 beliggende på snødekket elve-is (muligens en bekk).

 Den tilsynelatende perfekte runde formasjonen målte ca.
 12-18 meter i diameter. Omkretsen var usedvanlig skarpt
 avtegnet, og var dannet av et 2,5-5 cm dypt "V"-formet
 spor i isen (klikk på forstørrelse!). Det er mulig at det
 kan ligge et til spor til noen få centimeter innenfor det ytre
 sporet. På grunn av de store avstandene hadde den
 kanadiske kornsirkelgruppen ikke rukket å ta sirkelen
 i øyesyn når dette ble skrevet.

 Det var rapportert om en sterk, ubehagelig lukt i området
 noen uker tidligere. Mer info på
Relaterte fenomener.

 Kilde: The Canadian Crop Circle Research Network - CCCRN
          (Siden er under opplegging, ventet klar i løpet av januar).

 ARTIKKEL

"Fourtean
 Times
"
magasin

 
1994

 


Artikkel: Rings of ice,
Fourtean Times
 magasin,

Nr. 74
 side 22-27 
 © Fourtean Times
 
 

 

28.12.2005

   
Hva VET vi egentlig
     om is-sirkler?
                                          
 Så vidt Norsk Kornsirkelgruppe kjenner til, har det vært
 publisert svært lite i forbindelse med is-sirkler.

 For en stund tilbake derimot, fant den tyske kornsirkel-
 forskeren Andreas Müller en interessant artikkel i et
 nummer av magasinet Fortean Times fra 1994:

 "Artikkelen omhandler fenomenet is-sirkler, og presen-
 terer naturlige forklaringer som virker ganske fornuftige,
 og som kunne passe for mange av disse formasjonene.
 Artikkelen prøver på en ærlig måte å etterforske i det
 miste de is-sirklene der de typiske karakteristikkene som
 blir beskrevet, forekommer - men uten å innta noen
 avvisende eller skeptisk  holdning til fenomenet.

 Artikkelen verken kan, eller prøver seg på, å forklare de
 formasjonene som har bestått av mer kompleks geometri.
 Den tilbyr heller ikke noen forklaring på de formasjonene
 der ingen av de naturlige karakteristikkene for is-sirkler
 (snurrende virvler eller malstrømmer) har vært tilstede
 - men dette er artikkelforfatterne ærlige nok til å inn-
 rømme. Artikkelen omhandler også andre hendelser
 (som "Rosenfield-funnet", "MIT-sirklene og mønstrene
 på Charles- elven")", fortellersier Andreas.

 Det er altså helt på det rene at denne artikkelen ikke
 kan tilby noen mulig forklaringsteori for f. eks.  ispicto-
 grammet på Snåsa (Nord-Trøndlag) eller Maryland-
 pictogrammet i USA.

 Allikevel - denne artikkelen representerer "et lite
 stykke is-sirkelhistorie"! - ogvi tror den vil være av
 interesse for våre lesere, sin alder til tross.

 En sort-hvitt kopi av artikkelen (laget som en høyopp-
 løsnings pdf-fil) kan leses her.

 Kilde:  "Fourtean Times" magazine, Rings of Ice, nr. 74, 1994, side 22-27. 

 
DEN
 EGENTLIGE SANNHETEN
 
om

"Operation
   Blackbird
"
1990© Colin Andrews har forsket på
kornsirkler gjennom flere tiår.
Han har samarbeidet med
 myndighetene, opptrådt som
rådgiver for statsminister
 Margaret Thatcher, den britiske kongefamilien, Lawrence
Rockefeller, forskningsinstitutt
verden over, og mange andre.
 Han planla og ledet  "Operasjon
 White Craw" i 1989 og Operasjon
Blackbird i 1990,

 Ny film er i støpesjeen,
 basert på Andrews liv.

 


Colin Andrews avslørte den
15. oktober 2005
 det myndighetene nektet ham
 å gå ut med under "Operasjon
 Blackbird" i juli 1990.Operasjon Blackbird varte i 10
 dager, og hadde til hensikt å
 forsøke å filme en kornsirkel i det
 den oppsto. Prosjektet innebar
 omfattende overvåkning av
 det utvalgte Blackbird-området,
 og ble utført i samarbeid med
 The British Army.

 

19.11.2005

 
    Colin Andrews
         avslører sannheten om
 
   "Operation Blackbird" i
               1990

                          
 Nye utspill fra Colin Andrews! Denne høsten har den
 kjente og kontraversielle kornsirkelforskeren igjen
 overrasket - på uventede måter...

 AVSLØRING AV "OPERATION BLACKBIRD"
 I slutten av august kom meldingen om at Colin ville
 avsløre den egentlige sannheten om hva som foregikk
 i juli 1990, under det 10 dager lange overvåknings-
 prosjektet for kornsirkler (med deltagelse av the
 British Army), kalt "Operasjon Blackbird".
 Avsløringen foregikk på
The Bay Area UFO Expo
i
 California i USA den 15. oktober 2005.
 Andrews begrunnelse var denne.

 Blant avsløringene var:
 - en dyremutilasjon bare få fot fra kontrollvognen,
 - en "D"-melding
* fra det engelske forsvarsdeparte-
    mentet om å stanse alle mediasendinger fra området
,
 - en samtidig, separat hemmelig militæroperasjon, der
 - ekte kornsirkler oppsto, og
 - en ufo ble filmet, og hvor til og med
 - en enkel formasjon oppsto foran Blackbird-kameraene
 - og meget mer.
 Disse hendelsene ble aldri offentliggjort.

 OBS: Slides fra fremvisningen den 15. oktober kan nå
 bestilles fra Colin Andrews på CD-rom.
 
* I motsetning til andre land, kan Forsvarsdepartementet i England
    pålegge media full taushet dersom nasjonal sikkerhet anses truet.
    Ordren kalles D-melding. Denne eksisterer ikke lenger, iflg. Colin
    Andrews, men tilsvarende ordre kan gis på annen måte.

 FORSKNINGSMATERIALE PÅ AUKSJON
 I høst kom også meldingen om at alt bildematerialet
 (35.000 foto og filmbilder!) fra hele Colins 22-årige
 forskningsarbeid fra 1983-2004 ville bli solgt på
 auksjon etter avsløringen, med et startbud på
 US $250.000,00. (Uvisst om solgt nå, men en
 innholdsfortegnelse, samt fotos av samlingen
 finnes fortsatt på E-bay - den er verd en sjekk).

 HILLY ROSE SHOW
 I september gikk Colin Andrews ut på radio, og lot
 seg bl.a. intervjue på Hilly Rose Show den 4/9, der
 han fortalte åpent hva som egentlig hadde foregått
 i 1990. Han gjorde også intervjuer med ukeblader,
 både franske og kinesiske.
 Etter 15 års hemmelighold var det nå full åpenhet!

 NY FILM
 En film om Colin Andrews er på trappene, fra produ-
 sent Wood Dickinson i Renegade Pictures. Han vil
 bruke Colin Andrews liv "til å henge kornsirkel-
 historien på", og filmen vil få samme navn som
 Andrews/Delgados bok i 1989: "Circular Evidence".
 Fremdriften kan følges på www.circularevidence.com.

 KONKLUSJON ETTER 22 ÅR
 Colin er overbevist om at det står en intelligens bak:
 "Universal energy interactions may be at work and
 the interface between two dimensions register
 spectacular patterns of great meaning and such
 depth as man can yet imagine."

 Kilder: David Kingstons mange nyhetsbrev, E-bay, Andrews webside,
 div. presse-/webart., eks. Daily Express UK, SwirledNews UK.
 New Haven Reg.com USA,
 

 Englandstur
2005


Silbury Hill,  9. juli 2005
© Foto: Eva-Marie Brekkestø


East Field,  3. juli 2005
© Foto: Eva-Marie Brekkestø


Aldbourne 1,  24. juli 2005
© Foto: Steve Alexander


Savernake Forest,  23. juli 2005
© Foto: Steve Alexander
  

Eva-Marie og Guro Parvanova
ved den fantastiske
Garsington 2, 24. juli 2005
(se oppslag under)

© Foto: Axel Kayser
 

10.09.2005

 
       REFERAT
  fra Englandsturen
   sommeren 2005
                         
 Hvert år reiser personer fra Norsk Kornsirkelgruppe
 til England - kornsirklenes Mekka - for å få nærkontakt
 med dette fantastiske fenomenet, som av en eller
 annen grunn ser ut til å ha lagt sin elsk på fylket
 Wiltshire i Sør-England. Her oppstår kornsirklene så
 og si daglig, og mer enn 70 kornsirkler oppsto i løpet
 av denne sesongen.

 Eva-Marie Brekkestø med flere var på pletten de tre
 siste ukene i juli og i begynnelsen av august for å følge
 fenomenet på nært hold. Mange flotte formasjoner
 oppsto i området i løpet av de 25 dagene turen varte,
 og nettverket ble utvidet med mange nye mennesker
 både fra England og andre land.

 Kornåkrene er nemlig blitt den nye internasjonale
 "hot spot" for å stifte bekjentskaper, i fall du ikke har
 fått med deg det...

 BATTERISVIKT OG HOLDEPUNKTER FOR EKTHET
 Det ble flere sterke opplevelser i tilknytning til sirklene
 også i år - både av fysisk og følelsesmessig art.
 Batteriene sviktet i flere av sirklene, øyenvitner
 fortalte om formasjoner som oppsto på mindre enn
 en- og  en halv time, og det ble funnet fantastiske
 konstruksjoner av sammenvevd korn, laget av
 nøyaktig tvunnet kornstrå i spiralformasjon - noe
 som talte sitt tydelige språk om ekthet for den erfarne
 observatør.
 
 HOAXING
 Eva-Marie Brekkestø forteller: "Ryktene svirret som
 vanlig om at hoaxere var på ferde. Men en konsekvent
 desinformasjons-kampanje slik som i fjor, var det ikke
 snakk om. Vi bestemte oss tidlig for å ta disse ryktene
 med en klype salt, og å heller konsentrere oss om å
 nyte det enorme mangfoldet den engelske
 sirkelsommeren kunne by på både når det gjaldt
 design og legd.

 Allerede da jeg kom kjørende fra Heathrow den 9. juli,
 på vei til huset vi hadde leid i Avebury, fikk jeg se ny
 kornsirkel som ikke hadde vært der dagen før. Det
 første jeg gjør hvert år ved ankomst Wiltshire, er å
 bestige Silbury Hill for å suge inn magien i landskapet.
 
 Denne gangen rakk jeg ikke engang å parkere ved
 Silbury Hill, før jeg oppdaget den nye sirkelen på
 jordet ved siden av."

 REFERAT  &  FLOTTE BILDER FORTSETTER HER !
 

  
  NATIONAL
 GEOGRAPHIC
 CHANNEL


Is it real?


 


TV-PROGRAM

OM

KORNSIRKLER

 

DÅRLIG
UNDERBYDE
PÅSTANDERNational Geographic hopper lettvint på konklusjonene

 mener norsk
TV-produsent
Vitenskapelig
 forskning
 utelatt og forvrengt

mener Nancy Talbott,
forskningsleder,
  BLT Research Team Inc., USA
 

17.08.2005

 
National Geographic
        CHANNEL
 
 
 
TREKKER LETTVINTE KONKLUSJONER...?
        
 Den norske tv-produsenten Terje Toftenes tar til mot-
 mæle mot dårlig underbygde påstander om at korn-
 sirklene bare er menneskers verk i tv-dokumentaren
 "IS IT REAL?" som har gått på National Geograpic
 Channel her i Norge i mange måneder i sommer.

 Han hevder programmet trekker lettvinte konklusjoner:
 "
Programmet konkluderer med at fordi det beviselig er
 mulig for mennesker å lage kornsirkler, så er ALLE
 kornsirkler sannsynligvis menneskelagede".
(feil).

 Han mener programmet åpner på en ærlig måte, med å
 presentere fakta rundt kornsirkelfenomenet
. I andre halvdel
 derimot, når det hele skal "avsløres", faller programmet helt
 sammen. Toftenes peker på at det her er brukt kun skep-
 tikere og ukyndige personer i uttalelsene, og han presiserer
 at det å demonstrere at en sirkel kan lages mekanisk av
 mennesker ikke er noe som helst bevis for at ikke et ekte
 fenomen eksisterer parallelt.

 Det mest graverende er dog måten fenomenet lyskuler er
 behandlet på:
Det godt dokumenterte fenomenet (filmet,
 ofte observert i hurtig økende hastighet, av hundrevis av
 mennesker over en 10-årsperiode) avvises som flygende
 plastposer i snøre eller blomsterfrø i vinden, eller i beste fall
 dataanimasjon! Fravær av vitenskapelig dokumentasjon er
 også påfallende i hele programmet.

 Terje Toftenes mener produsenten bevisst prøver å gi et
 uriktig bilde av opprinnelsen til den omstridte "Oliver Castle-
 videoen" (som ingen dataanimasjonseksperter har turt å
 erklære som forfalskning). Toftenes beskriver feilaktige frem-
 stillinger i National Geographics tv-dokumentar om dette, og
 fremlegger kontraopplysninger som styrker teorien om at Oliver
 Castle-videoen er ekte. 

 "Mediene vet meget godt at mennesket tradisjonelt har frykt
 for det ukjente. Mange velger derfor heller å tro på rasjonelle
 forklaringer. Når National Geographic spiller på dette får det
 store konsekvenser - nettopp fordi vi tradisjonelt er vant til å
 oppfatte denne kanalen som svært seriøs".

 Les HELE INNLEGGET (på norsk) her!
 

 BLT RESEARCH TEAM I HARNISK!
 
 BLTs forskningsleder, Nancy Talbott, ble intervjuet av
 National Geographic flere ganger i forbindelse med
 denne filmen (som på kontinentet ble sendt som en
 del av serien "Beyond the mysery"). Intervjuene
 varte i opptil 3 timer, forskningsmateriale ble lagt frem
 saklig og profesjonelt, og det hele ble filmet av National
 Geographic Channel.
 
 Til tross for dette, er NESTEN INGENTING gjengitt i det
 ferdige produktet..! Ingen forskere er intervjuet, og
 tid og penger er i stedet brukt til ensidig å intervjue og
 filme personer som lager kornsirkler manuelt (i fullt
 dagslys).

 NANCY TALBOTT har redegjort for den bevisste ute-
 latelsen av vitenskapelige fakta i et sterkt innlegg,
 som er distribuert til alle i kornsirkelmiljøet, samt
 offentliggjort på Swirled News, den engelske nyhets-
 siden for kornsirkelfenomenet.

 Vi anbefaler (og oppfordrer!) alle til å lese INNLEGGET
 som viser i detalj hvordan media kan gå frem for å drive
 desinformasjon - hvis de vil.  Er DU en av de mange
 som ble provosert av dette programmet, finner du
 der linker til National Geographic - slik at du kan si din
 mening til kanalen - om du føler for det.

  
Garsington 2005: ngton,
 

 
© Foto Axel Kayser


© Foto Axel Kayser


© Foto Axel Kayser
 

© Foto Axel Kayser


Klikk for flere forstørrelser!

FLYFOTO 9. aug. 2005
 © Foto Andrew King

-------------------------

Første flyfoto 15. juli:

(Foto snudd i forhold
 til org. for sammenligning).
© Foto Andrew King

10.08.2005
VIDUNDERET i Oxfordshire    

TYKKE SPIRALER
      
av nedlagt korn

                         
 Den 15. juli oppsto det en meget spesiell formasjon
 ved Garsington i Oxfordshire.

 Fra luften vakte den ikke uvanlig oppmerksomhet,
 men fotografen bemerket at den så ut til å ha
 en ganske spesiell legd.

 Den 24. juli tok derfor Eva-Marie Brekkestø turen fra
 Wiltshire til Oxfordshire. Bildene til venstre viser
 hvilket fantastisk syn som møtte henne!

 Hun uttaler til engelske David Kingston: "Det vi fant
 på bakken her (etter 2 timers leting før vi fant frem
 til sirkelen) er det mest fantastiske jeg har opplevd i
 løpet av de årene jeg har studert dette fenomenet!!".

 
 
 Dessverre kom det et kraftig regnvær dagen etter, og
 de som besøkte sirkelen i dagene som fulgte rappor-
 terte at mye av detaljene (konstruksjonene av korn)
 på bakken hadde kollapset og falt sammen.

 Eva-Marie konstaterte også at formasjonen så ut til å
 ha endret seg (blitt utvidet) fra det første flyfotoet ble
 tatt,  og til hun besøkte sirkelen den 24. juli. "Flyfotoet
 fra den 15de viser bare 2/3 av formasjonen slik den
 var da vi besøkte den".

 På flere av bakkebildene tatt denne dagen kan man se
 nye sirkler med tykke spiraler av nedlagt korn, flere nye
 såkalte "grapeshots", samt detaljer som ikke finnes på
 flyfotoet tatt 9 dager tidligere. En av sirklene hadde
 også utvidet seg.

 Vi anbefaler å ta en titt på Cropcircleconnector.com.
 Her finner du mange flere bilder, tatt både fra bakken og
 luften, samt forklaring på hvilke bilder som viser hva.

 
Den 9. august gikk fotograf Andrew King igjen på
 vingene, og fikk tatt nye bilder av formasjonen slik den
 ser ut nå, etter utvidelsen. På fotoet tatt 9. aug. sees
 de nye sirklene som ble funnet til venstre på bildet.
 Legg også merke til sirkel nummer to fra høyre, som har
 blitt endret (klikk på bildet for flere forstørrelser).
 
 
Det nederste bildet viser formasjonen den 15. juli.  Boreham Down,
Wiltshire

21. juni 2005  Datagenererte hvite,
metalliske objekter plassert
 av Mike Booth på hans
 eget foto av hveteåkeren.
 © Foto Mike Booth


  "Computer mus"-lignende
 objekt som Mike Booth så
 bevege seg lavt over kornet
  den 21. juni 2005 kl. 18:30.
 © Datalaget bilde: M. BoothEtt av de fire 20-30 cm
 dype sporene som
 objektene laget bare i
 toppen av kornet, og
 som plutselig stopper brått.
© Foto Mike Booth


NESTE DAG 22. JUNI:


Kornsirkel funnet dagen etter
 i Boreham Down, ca. 180m
 fra stedet de 3 objektene
 ble observert kvelden før.
© Foto: Lucy Pringle

MER INFO PÅ

  Cropcircleconnector.com

Geometrisk Rekonstruksjon

Lignende foto fra
 
Marskär, Sverige 1956?
 

07.08.2005
 Så 3 hvite objekter
    bøye korn i åker
                         
 
Den 21. juni ca. kl. 18:30 passert engelske Mike Boot
 gjennom Boreham Down på terrengsykkelen sin. Til
 høyre for seg, i hveteåkeren, fikk han plutselig øye på
 tre hvite, metalliske objekter som beveget seg
 langsomt over kornet. De så ut til å sakte bøye kornet
 ned. Kornaksene ble bare bøyd i toppen, og det
 oppsto 20-30 cm dype spor etter dem.

 
Det ble ikke laget noen formasjon der og da på stedet hvor
 objektene befant seg, men fire lange, meterbrede spor ble
 funnet dagen etter der objektene hadde vært. Disse
 sporene dannet ikke noe mønster, og stoppet brått.

  Mike befant seg ca. 200 meter unna objektene. Han anslo
 
dem til til å være ca. 1,80 meter lange, 1,20 m brede, og
 mellom en halv- til én meter høye. Objektene var uvanlig
 enkle i formen, uten verken kanter eller konturer. Formen
 kunne minne om en datamus eller en såkalt top-box som
 man plasserer på taket av en bil.

 Han stanset sykkelen. Det var helt klart for ham at han var
 vitne til noe meget uvanlig, noe han aldri hadde sett før.
 Han funderte på om det kunne være jordbruks-teknisk utstyr,
 vitenskapelig test-utstyr, ja til og med om det kunne være
 "hoaxere" gjemt under en slags støpeform. Men det var
 åpenlyst at det ikke kunne være noen av delene. Kornet
 bøyde seg bare i toppen, hvilket betydde at objektene ikke
 berørte bakken. Objektene befant seg også utenfor traktor-
 sporene, og han regnet med at bonden ikke selv ville skadet
 sitt eget korn
.

 Etter noen minutter syklet han videre. Det han i ettertid
 ikke kan begripe, er hvorfor han ikke gikk nærmere. Han
 hadde mobiltelefon med kamera i lommen, men brukte det
 ikke. Hver gang han vurderte det, så tenkte han: "Nei, jeg
 gjør det ikke...".

 Dagen etter ble det rapportert om en fantastisk kornsirkel ca.
 180 meter fra stedet der Mike Boot så de metalliske
 objektene. Om det er noen sammenheng får vi aldri vite.
 
 
Men denne øyenvitnerapporten er unik i sitt slag, og
 viser at ukjente, materialistiske objekter lager fysiske
 effekter i korn.

 Det fins ingen foto av objektene. Det fotografiske bevis-
 materiale som fins er observatørens egne foto av sporene.
 (Objektene på foto er observatørens egen dataanimasjon,
 plassert på originalfoto av åkeren).
 
 Vi anbefaler å lese hele Linda Moulton Howes rapport som
 du finner nedenfor på:

 

 Kilde: Earthfiles.com
 
http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=931&category=Environment
 

 
 
Mrk: Earthfiles.coms nyhetsfiler er kun åpne i 3 måneder. Deretter kreves
         det abonnement for å lese rapportene.


 Silent Circle 


Kafeen ligger like ved The
Cherhill White Horse, langs
  A4 fra Marlborough til Calne
.


 Her på informasjonssenteret
 blir du informert om de siste
 sirklene, og møter likesinnede.
Du finner bøker, videoer,
 DVDer, fotos, posters, etc.

 


Kornsirkelforsker og daglig
leder CHARLES MALLET
studerer kornsirkelkartet i
 PC-kroken - og han svarer
 mer enn gjerne på spørsmål.

06.07.2005
                     MØTESTED
              for kornsirkel-entusiaster:

 
Silent Circle Café
                         
                          
GJENÅPNET!

 
Den engelske kornsirkelkafeen ”Silent Circle” ble gjen-
 åpnet i sommer. Kafeen så første gang dagens lys i
 2002, men etter en noe turbulent start har den i
 sommer gjenoppstått som det ultimate
 
Møtested & Informasjonssenter midt i kornsirkelland!

 Stedet drives av den engelske kornsirkelforskeren
 CHARLES MALLET - i samarbeid med Temporary Temple.
 Nå har det engelske kornsirkelmiljøet (og vi turister!)
 endelig har fått ett kontaktpunkt under sesongen.

 Kafeen har PC og gratis internett-tilknytning, og nye
 sirkler blir kontinuerlig inntegnet på tydelig kart på
 veggen. Stedet fungerer som nyhetssentral, og her treffer
 du andre, får ferske tips, og kan diskutere dine
 opplevelser med likesinnede. Og når maven er mett, kan
 du titte på bøker, videoer, DVDer, bilder, plakater, etc.
 

 
Kafeen ligger sentralt til i Wiltshire, ikke langt fra Avebury,
 nærmere bestemt ved The Cherhill White Horse når du
 følger veien A4 fra Marlborough til Calne.

 OBS! Spennende kveld med fysiker David Ash 15. august!

 Mer info om kafeen (bl.a. kart og telefonnr) på:
 

  http://www.cropcircleconnector.com/silentcircle/silentcafe2005.html
  http://www.temporarytemples.co.uk/silentcircle.html

       BLT Research
     Team Inc.

 
  JORDPRØVER
 
  Infrared Spectra of the S2
  Pictogram Soil, and C1
  Control Soil.

 HEXAN EKSTRAKT
 

  Infrared spectra of Hexane
  Extracts from a Pictogram
  Soil (S2), and a Control Soil
  (C3).

ACETON:METANOL EKSTRAKT
 
  Infrared spectra of
 
Acetone:Methanol Extracts
  from a Pictogram Soil (S2)
 
and a Control Soil (C4)
. 

 VANN EKSTRAKT
 

  Infrared spectra of Water
  Extracts from a Pictogram
  Soil (S2), and a Control Soil
  (C3).

       
Frontier Research Ltd,
                                   Ohio, USA

 
 
 
Anders Mona og grunneier
  Leif Aune tar jordprøver den
  12. mai 2004 der is-sirkelen
  lå (for det meste nedsnødd)
  fra den 11. desember 2003
  og frem til våren 2004.

 
© FOTO: Thor Riseth
 

05.06.2005

        Is-sirkelen på Snåsa
 
KJEMISK ANALYSE
 
viste IKKE noe unormalt

 Jordprøvene som ble tatt fra stedet der den 15 m lange
 isformasjonen lå vinteren 2003/2004, har nå vært til
 laboratorie undersøkelse hos BLT Research Team, USA:

 
Prøvene viste ingen unormale kjemiske forekomster, og
    inneholdt kun organismer som naturlig finnes i jord.
 
Det var heller ingen forskjell på prøvene tatt inne i
    formasjonen, sammenlignet med kontrollprøvene tatt
    utenfor formasjonen.

 
Jordprøver
 
Det ble tatt totalt 8 prøver av jorden fra området der is-
 sirkelen hadde ligget. Fire ble tatt "innvendig" i sirkelen,
 (fra indre og ytre ring, forbindelseslinjene og fra sentrum).
 Fire kontrollprøver ble tatt henholdsvis 20 og 40 meter
 utenfor sirkelen. Prøvene ble tatt den 12. mai 2004 av
 Anders Mona og grunneier Leif Aune, og sendt til BLT
 Research Team Inc., USA, for laboratorie testing.
 

 Analyse

 Analysen ble utført ved hjelp av infrarød spektroskopi av
 jordprøver og kontrollprøver "slik de ble mottatt" (øverste
 graf til venstre), - samt av 3 forskjellige ekstrakter fra
 prøvene, frembragt ved tilførsel av henholdsvis Hexane,
 Acetone:Methanol og vann (tre nederste grafer til venstre).

 Resultat
 Jordprøvene inneholdt for det meste ammonium nitrat, som
 er en vanlig form for kunstgjødsel. Prøvene inneholdt også
 naturlige organismer, bl.a. en liten mengde naturlig ester, og
 spor av hydrokarbon.
 Som det fremgår av de to sammenfallende linjene i grafene
 til venstre, var det ingen forskjell på innholdet i jordprøvene
 tatt inni sirkelen, sammenlignet med kontrollprøvene tatt
 utenfor. Laboratorie-rapporten kan leses her.
 
 
Analysen ble utført av Phyllis
Budinger, Analytical Chemist, ved Frontier
 Analysis, Ltd
, Ohio - på oppdrag fra BLT Research Team Inc., USA.

 BLT RESEARCH TEAM Inc. konkluderer i sin rapport:
 
"Basert på våre nåværende data, kan vi ikke fastslå
 noen årsak til hvordan mønsteret av is har frosset til".
 
(BLTs avsluttende rapport finner du her).
                            
 
Norsk Kornsirkelgruppe kan altså konstatere at kjemiske
 undersøkelser ikke ga oss noen svar i dette tilfellet.

 Mysteriet er fortsatt uløst!

 
(Alle detaljer om IS-sirkelen finnes under Is- & Snø-sirkler i
 hovedmenyen på denne hjemmesiden).
 
  


2005
  

ENGLAND

Ripley, Bournemouth,
 Dorset, UK
14. april 2005
© Jo Harvell Bournemouth Echo
 

USA

Kansas City, Missouri
26. april 2005
© Rebecca Brink, USA
 

NEDERLAND

LYSENDE KULER i
Hoeven, Noord Brabant,
6. april 2005
© Janet Ossebaard, NL

28.04.2005

       2005-SESONGEN
            er i gang!

  De første sirklene har kommet i ENGLAND, og ikke nok
  med det, USA melder allerede om sin første sirkel i år.
  Og fra NEDERLAND kommer nyheten om foto av
  fantastiske lyskuler i årets første sirkel! For en start... 

  Englands første sirkel ble rapportert den 14. april
  (datoen noe usikker). Sirkelen er et  flott syn, spesielt
  til å være så tidlig i sesongen. Av ukjente årsaker
  er gjerne de første sirklene om våren relativt enkle i
  design. Desto mer forunderlig at de tykke oljeraps-
  stenglene lar seg bøye uten å knekke...
 
  4 engelske sirkler har kommet hittil (innen 28. april).
  Du finner dem som vanlig på Cropcircleconnector.com.
  En grei oversikt finnes også på David Kingstons side:
 
http://thecropcirclewebsite.50megs.com/page79.htm.

  USAs sirkel ble satt i flere "omganger", og vi anbe-
  faler å klikke på fotoet til venstre for å forstørre det.
  Det kan se ut som sirkelen er kommet i gress. 

  ÅRETS FØRSTE SIRKEL GLOBALT kom i Nederland i år, og
  ble rapportert allerede 6. april. Formasjonen består av
  to enkle sirkler, på henholdsvis 10,10 og 2,10 meter i
  diameter. Det ble meldt om ekstremt høy Bovis-verdi
  i begge sirkler, og 1 energilinje ble konstatert. To
  personer rapporterte uavhengig av hverandre at de
  følte varme i kroppen når de sto i sirkelens sentrum.
  Og da kornsirkelforsker Janet Ossebaard besøkte
  formasjonen, tok hun DISSE BILDENE av lysende kuler
  inne i sirkelen!
 

 
   

 
    
 
 
KORNSIRKLER

- visittkort
 fra det ukjente...

    (
Klikk for forstørrelse!

 

 av

 Terje
Toftenes

24.02.2005

 
Norsk DOKUMENTAR
        i SALG NÅ!
  
        
                
     KORNSIRKLER
                    
- visittkort fra det ukjente..
                              
av Terje Toftenes  
 
Nå er den her! Den nye norske videodokumentaren er
  nå i salg, og bestilles direkte fra produsenten på mail-
  adresse toftenes@toftenes.no. Bestillingsinformasjon
  finnes under Video.

  Filmen gir en presentasjon av det fysiske fenomenet,
  historikken, samt forskningen rundt det, og spør:

  - Hva er dette?
  - Hvem eller hva står bak?
  - Hva er meningen?

  Sentrale mennesker i det internasjonale kornsirkel-
  miljøet er intervjuet og kommer med sine betraktninger
  Vi får også høre øyenvitneskildringer og se filmkutt som
  viser fenomenet oppstå. Anbefales!

  Filmen er på norsk, og alle intervjuer med utenlandske
  personer er oversatt. Dette er den første videoen om
  kornsirkler på et nordisk språk.

  Etter Norsk Kornsirkelgruppes vurdering er dette en
  objektiv, modig og forbløffende film om et fenomen
  som vi kanskje bare har sett begynnelsen på hittil...
  Anbefales!

  Varighet: 73 min.  Pris: 250,- pluss oppkrav.
 

 
  
 SNØSIRKLER
i
RUSSLAND

 
Ural, nov. 2004

 

 

 
 
Cyxom Lore, Ural, Russland
    23.11.2004  
 

24.02.2005

 
  3 SIRKLER I SNØ
  
RUSSLAND, nov. 2004
   
        
 
Den 23. november 2004 ble det funnet 3 store sirkler i
  snøen i skolegården på en barneskole i den russiske
  byen Cyxom Lore i Ural.

  Den største sirkelen var 30 meter (!) i diameter, den
  mellomste ca. 10 meter, og den siste noe mindre en
  dette. Hver sirkel besto av ringer utenpå hverandre
  (eller muligens spiralmønster), og på bildet fremgår
  det at ringene også går rett over det som kan se ut til
  å være en sandkasse av tre.

  Fordi dette var et område for barn, valgte skoleledelsen
  å tilkalle "The Office of Epidemic Care and Prevention"
  (navnet oversatt fra russisk til engelsk). Spesialistene
  hadde ingen forklaring på hvordan de 3 sirklene i snøen
  hadde oppstått. For sikkerhetsskyld ble det foretatt
  målinger i tilfelle radioaktivitet eller lignende,  men det
  ble ikke funnet unormale verdier. 

  Lignende sirkulære mønster er også tidligere funnet i
  sand og snø.  Mer informasjon om dette på linken
 
Relaterte fenomen i menyen til venstre.

 

© Norsk Kornsirkelgruppe   |   http://www.kornsirkler.org  |  post@kornsirkler.org