Relaterte fenomen   RELATED PHENOMENA

ANDRE SIRKEL-FENOMENER   OTHER CIRCULAR PHENOMENA


Sted / location Medium  

Namibia

sirkulære områder uten vegetasjon
circular areas without vegetation

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Presseoppslag
Press releases
Les rapporten.

Read the report.Sted / location Medium Rapportert dato/ date of report

NORGE / NORWAY
Bømlo, Espevær

Avtrykk i bakken
Imprint in the ground
07.10.1975

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Presseoppslag
Press releases
Les rapporten.

Read the report.

© Norsk Kornsirkelgruppe
© Norwegian Crop Circle Group