Relaterte fenomen   RELATED PHENOMENA

SOPPRINGER / hekseringer   MUSHROOM RINGS / fairy rings

Soppvekst kan føre til ringer med økt
eller redusert vekst. Slike ringer ble i gamle dager ofte kalt hekseringer.
Les mer her.

  Fungus growth may result in rings, both of increased and reduced vegetation. Such rings are also known as fairy or witch rings.
Read more here.

 

Sted / location Medium Rapportert dato/ date of report

Norge / Norway
Åfjord, Fosna

soppring i gress
fungus ring in grass
24.10.2008

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases


Flere bilder
More photos.


Hva er soppringer?

Hvat are fungus rings?


Fosnafolket 26.10 2008

Sted / location Medium Rapportert dato/ date of report

Norge / Norway
Lofoten, Værøy

ring med økt gressvekst
ring of grass with increased growth
August 2005

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releasesLes rapporten.

Read the report.

 

 

Sted / location Medium Rapportert dato/ date of report

NORGE / NORWAY
Levanger, Inderøy

ring med økt gressvekst
ring of grass with increased growth
17.09.2005

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Presseoppslag
Press releases
Les rapporten.

Read the report. 

 

Sted / location Medium Rapportert dato/
date of report

NORGE / NORWAY
Kragerø

ring med økt gressvekst
ring of grass with increased growth
juni 2004
June 2004

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Presseoppslag
Press releases
Les rapporten.

Read the report.

 

Sted / location Medium Rapportert dato/ date of report

NORGE / NORWAY
Åfjord

ring med redusert vegetasjon
ring of reduced vegetation
10.10.2002

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Presseoppslag
Press releases
Les rapporten.

Read the report.


Bladet UFO- 3-4 2002

The magazine UFO- 3-4 2002

© Norsk Kornsirkelgruppe
© Norwegian Crop Circle Group