NORSKE IS- OG SNØSIRKLER   NORWEGIAN ICE AND SNOW CIRCLES

Is- og snøsirkler internasjonalt.

  ICE AND SNOW CIRCLES internationally.



Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Elva ..., Fyresdal, Telemark
The river ...,
county of Telemark

Elveis
River ice
Jan. 2007

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases

Flere fotografier
More photos

 

English report.

Vest-Telemark Blad 05.05.2007

Article in local newspapaer.
Only in Norwegian.




Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Elva Gravdøla, ved Kongsberg
The river Gravdøla, Kongsberg

Elveis
River ice
18.12. 2005

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases

Flere fotografier
More photos here


 

 

Les rapporten.

Read the report.



Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Hardangervidda, midtre
The Hardanger Mountain Plateau

Snø
Snow
24.04. 2004

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases



Flere fotografier
More photos


 

Les rapporten.

Read the report.



Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Snåsa, Nord-Trøndelag
Snåsa, county of
Nord-Trøndelag

Is
Ice
11.12. 2003

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases
 


Flere fotografier

More photos




rapport
/ report

Analyse av jordsmonnet.
Analysis of the soil.


Snåsningen 28.01.04

Local newspaper article 28.01.2004
English translation


Snåsningen 04.02.04


Local newspaper article 04.02.2004
English translation



Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Sandvikselva, Bærum
Sandvika River, community of Bærum

Is
Ice
15.02. 2002

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases




Større fotografi
Larger photograph

     Perfekt sirkelformet is-formasjon som fløt sakte nedover Sandviks-elva ved gamle Hamang Bro, mens den roterte sakte rundt og rundt. Kanten, som var helt jevn, så ut som den var laget med sag.

A perfectly circular ice formation fleeting slowly down the Sandvika River, while slowly rotating. The edges were quite even, and gave the impression of beeing cut by saw. 
 


Asker og Bærums Budstikke 15.02. 2002


Local newspaper article 28.01.2004
English translation


Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Hommelstø, Brønnøy, Nordland
Hommelstø, county of Nordland

Snø
Snow
Vinteren 1997
The winter1997

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases



Fotografi av området der snøsirkelen befant seg.

Photograph of the area where the circle was found.

  En fullkomment rund sirkel på 62 cm i diameter ble funnet i nysnø på åker, ca. tretti meter fra et bolighus. Selve ringen var 6 cm bred, og var 6 centimeter høyere enn snøen for øvrig. Kantene var helt jevne, som om de var "tegnet med passer".

A perfectly circular ring, 62 cm in diameter was discovered in new snow covering a field situated about thirty metres from a nearby house. The ring was six centimetres wide and protruded six centimetres upwards from the snow cover outside and inside the ring.

  

Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Haukelifjell, Hardangervidda Sør
H
aukelifjell, Hardanger mountain plateau

Snø
Snow
Påska 1991
Easter 1991

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases

Flere fotografier
More photos


Les rapporten.

Read the report.

UFO-Norges medl. blad: "UFO" nr. (?) - 1991


Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Namsen, Skottleikbrua, Nord-Trøndelag
River Namsen,
county of Nord-Trøndelag, Norway

Elveis
River ice
Vinteren 1979
The winter1979

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases


 


 

Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Nidelva, Stavne bro, Trondheim
River Nidelva, Trondheim, Norway

Elveis
River ice
Februar 1969
February 1969

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases


Les rapporten.

Read the report.


Aftenposten 15.02.1969
(Norwegian national newspaper)

English translation

 

Sted / Location Medium Rapportert dato
Date of report

Lågen, Nordre Eide, Gudbrandsdalen
River Lågen, Gudbrandsdalen, Norway

Elveis
River ice
Desember 1965
December 1965

Fotografier
Phographs

Silhuett
Diagram
Rapport
Report
Pressoppslag
Press releases


 


AKTUELL nr 50 1965
(Norwegian weekly magazine)

English translation




© Norsk Kornsirkelgruppe
© Norwegian Crop Circle Group